اطلاعیه

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

کد محصول:mo282

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
تاریخچه بانک ملت
منابع تامین مالی بانکها در ایران
روشهای تامین مالی در شرکتها
ساختار سرمایه
نظریه های مربوط به ساختار سرمایه
انواع ساختار سرمایه
اهمیت سرمایه
عوامل مرتبط با ساختار سرمایه
هزینه سرمایه
هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه بدهی
هزینه سرمایه در شرکتها
هزینه سرمایه در بانکها
هزینه سرمایه
ساختار سرمایه بهینه
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه
ساختار سرمایه بانکها
اقلام ساختار سرمایه بانکها
ساختار مطلوب سرمایه بانک

فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
ابزارهای پژوهش
توصیف متغیرها
جامعه آماری
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
محدودیت های تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
بررسی ساختار سرمایه
محاسبه هزینه سرمایه
محاسبه هزینه سپرده
محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری
محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
آزمون فرضیات
بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه

فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
بیان مساله تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
آزمون فرضیات
پیشنهادات
پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی

فهرست منابع

ضمائم
پیوست شماره ۱
پیوست شماره ۲
پیوست شماره ۳

چکیده:

اﻳن پژوهش به”بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن” پرداخته است. .باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی بانک می‌باشد.در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله (۱۳۷۲تا۱۳۸۱) مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهای مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخهای تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده هاوسرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزینه هر یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک برای سالهای۱۳۷۲-۱۳۸۱ محاسبه شد. فرضیه اصلی تحقیق به غیربهینه بودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه ( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهیها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه)برای سال ۱۳۸۱موردبررسی قرارگرفت.
در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

Abstract

This research has surveyed capital strure and financial resources of bank mellat then has tried to offer some approaches to aptimize these resources.

Considering the relationship between bank capital structure and effect of capital structure upon capital cost, examining this problem in bank is very impressive. This research is to determine combination of capital structure of bank mellat. To pursue this goal, we examined  capital structure in a ten year period. Some criteria as capital cost and regulations on capital are applied for examining the optimum level of capital structure. For calculating the cost of non-operational deposits a questionnaire is designed & distribute among bank branches. Then after analyzing data, the allocation rate of non operational costs to deposits was figured out. Finally Weighted average of bank capital cost from 1372 to 1381 was handed out. The first hypothesis implies that there is no relationship between bank capital structure & capital cost. This hypothesis is tested with pearsom correlation coefficient and is approve. 

The next hypothesis implies that capital structure is not optimuized. This hypothesis is assessed in a four – stage model in all the stages it was not optimaized. At the end some suggestions offered fo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.