اطلاعیه

بررسی تاثیرات اقتصادی بنزین یارانه ای ومیزان مصرف آن در ایران طی سالهای (۱۳۴۵- ۱۳۸۵)

کد محصول SA95

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

چکیده  ۴

مقدمه    ۵

بنیان نظری         ۱۰

علم اقتصادو تغییر قیمت   ۲۱

اهداف یارانه ای بنزین     ۲۲

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها          ۲۳

کلیات طرح       ۲۴

بودجه ۱۳۹۱      ۲۴

تعداد دریافت کنندگان یارانه        ۲۴

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد برای جبران کسری بودجه  ۲۵

یافته ها  ۲۷

روابط قیمت در جدول داده- ستانده          ۲۹

بررسی رابطه میان شاخص قیمت بنزین و شاخص کل CPI در دوره های گذشته        ۳۳

تحلیل یافته ها     ۳۴

چگونگی انجام روش مقاله           ۵۳

برآورد الگوی همزمان یارانه و میزان مصرف بنزین  ۵۷

نتیجه مباحث      ۶۴

منابع و مآخذ      ۶۷

چکیده

هدفمند کردن یارانه ها بعنوان یکی از محور های هفت گانه طرح تحول اقتصادی از جایگاه رفیع اقتصادی برخوردار است در این راستا با توجه به اینکه روش کنونی پرداخت یارانه ها در کشور منجر به آسیب های جدی بر ساختار اقتصادی از طریق اتلاف منابع، اسراف، بی عدالتی در برخورداری گروه های درآمدی آسیب پذیرجامعه شده است هدفمند کردن یارانه ها به یک ضرورت ونه یک انتخاب تبدیل کرده است.هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اقتصادی بنزین یارانه ای ومیزان مصرف آن در ایران طی سالهای (۱۳۴۵- ۱۳۸۵)می‌باشد، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای ۳SLS برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هریک از معادله‌های مصرف و یارانه حدود ۹۹ درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می‌دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود   لیتر برآورد می‌شود. به‌ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان ۶۹/۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث ۷۷/۰ درصد افزایش میزان یارانه بنزین می‌شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست هدفمند نمودن یارانه به‌منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم‌انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.