اطلاعیه

کتب ادبیات فارسی

مقایسه ی خسرو و شیرین نظامی با منظومه های هم نام با آن

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD36 تعداد صفحات: ۲۱۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ چکیده  ۳ بخش اول : شرح احوال آثار شاعران ۶ فصل اول : شرح احوال و آثار نظامی گنجه ای  ۷ ۱. زندگی تولد نظامی  ۸ ۲. دانش های نظامی  ۸ ۳. اخلاق و سلوک نظامی  ۹ …

مشاهده جزییات

روش های نوین یادگیری و یاددهی و جلوگیری از افت تحصیلی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD35 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: طرح پژوهش چکیده مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع تعاریف و اصطلاحات عملیاتی اهداف تحقیق روش تحقیق پشینه و سابقه تحقیق و طرح های انجام شده تحقیق فصل دوم : مبانی نظری علل …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر مطالعات غیر درسی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD34 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول مقدمه تحقیق ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهداف تحقیق ۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق ۵-۱ فرضیه‌های تحقیق ۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها فصل دوم الف) ادبیات تحقیق ۱-۲ مقدمه ۲-۲ تاریخچه شروع کتاب‌نویسی برای …

مشاهده جزییات

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD33 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار ۲ ۱- مباحث نظری مقدمه ۲ ۱-۱ ساختگرایی ۳ ۱-۲ زبان و نشانه ۳ ۱-۲-۱ زبان و گفتار ۴ ۱-۲-۲ نشانه زبانی ۵ ۱-۲-۳ رابطه ۵ ۱-۲-۴ همزمانی و درزمانی ۵ ۱-۳ نقش های زبان …

مشاهده جزییات

میزان استفاده دانش آموزان از کتابخانه‌های مدارس و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی آنان

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD32 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه ۱ بیان مساله ۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۳ اهداف تحقیق ۴ متغیر های تحقیق ۵ سوالات ویژه تحقیق ۵ تعاریف واژه ها ۶ فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق مقدمه ۸ …

مشاهده جزییات

زندگی نامه بیهقی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD31 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب سخن آغازین  ۶ بخش ۱ فصل اول ۱- بیهقی و تاریخ او ۸ الف) زندگی نامه ۸ ب) تاریخ بیهقی ..۱۰ ۲- تاریخ نویسی بیهقی ..   ۱۲ ۳- سبک و نثر بیهقی…  ۱۵ ۴- ویژگی های سبکی و دستوری تاریخ بیهقی   …

مشاهده جزییات

بررسی ادبی شاهنــامه

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD29 تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : بخش نخست : پیش درآمد فصـل اوّل : دانای توس شاهنامه فصل دوّم : عـلـوم بـلاغـی فصاحت و بلاغت هدف علوم بلاغی اهمّیّت بلاغت بلاغت در دوره ی جاهلیّت بلاغت پس از اسلام الف) قرن اوّل …

مشاهده جزییات

شاعران , نویسندگان و هنرمندان ایران زمین

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD28 تعداد صفحات: ۲۰۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب زندگینامه رودکی فردوسی ابومنصورهروی نصرالله بن منشی سعدی عبیدزاکانی احمدجامع(ژندپیل نظامی مولوی بلخی درویش عبدالمجید مولوی کرد علامه قزوینی دهخدا عباس یمینی شریف ملک الشعرا پروین اعتصامی شهریار بن مغفع قیصرامین پور سلمان هراتی محمود فرشچیان منابع …

مشاهده جزییات

واجه شناسی جزء مستقل (شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک)

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD27 تعداد صفحات: ۲۲۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول: مقدمه ۱-۱ درآمد ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ هدف و اهمیت موضوع ۱-۴ پرسش¬های پژوهش ۱-۵ فرضیه¬های پژوهش ۱-۶ گسترهی پژوهش ۱-۶-۱ گسترهی جغرافیایی ۱-۶-۲ گستره¬ی زبانی ۱-۶-۲-۱ گویش¬های مختلف زبان لری ۱-۷ تحولات تاریخی …

مشاهده جزییات

کار پژوهی معلم چگونه توانستم با استفاده از روشهای مطالعه و ارزشیابی مستمر موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شوم

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

این فایل موجود نیست فهرست مطالب مقدمه توصیف وضع موجود گرد آوری شواهد یک پیشینه ی تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تعریف مفهومی تلاش تعریف مفهومی ارزش تکلیف رابطه ی تلاش و پیشرفت تحصیلی رابطه ی میان ارزش تکلیف و پیشرفت تحصیلی ادبیات تحقیق ارزشیابی تکوینی ارزشیابی چرا ارزشیابی می کنیم …

مشاهده جزییات