خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب ادبیات فارسی / بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی (یوسف وزلیخا)

بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی (یوسف وزلیخا)

کد محصول AD54

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدّمه:
ادبیات و شعر
ساختار و عناصر تشکیل دهنده قصص
هنر نگارگری ایرانی و بهره گیری آن از شعر
ویژگی های نگارگری ایرانی
کمال الدین بهزاد – زندگی و شیوه او
بررسی تطبیقی شعر با نقاشی«یوسف و زلیخا»
نشانه‌های کنشی:
نشانه‌های بویایی و چشایی:
نشانه‌های هندسی:
نشانه‌های رنگی:
نشانه‌های مکانی:
نشانه‌های زمانی:
نشانه‌های غایی:
نشانه‌های کارکردی:
عناصر فیگوراتیو:
نشانه‌های زمانی:
تاریکی یا خاموشی رنگ‌ها:
کمیّت (تکثّر و وحدت):
پویایی و ایستایی:
مکان:
مطالعه تطبیقی نشانه‌ها در شعر و نقاشی (نقد بینامتنی)
نشانه‌های کنشی:
نشانه‌های حالتی:
کارکرد فرمی و فرهنگی:
کارکرد مذهبی:
کارکرد روایی:
کارکرد غایی:
همگرایی در عین گوناگونی:
کارکرد سطح:
نتیجه‌گیری:
پی نوشت‌ها :
منابع و مآخذ
ایضاح:
پروژه عملی:
تجلی عاشورا در مخلوقات
تعداد آثار: ۱۳
حکایت یوسف و زلیخا