بررسی تطبیقی اثری از کمال الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی (یوسف وزلیخا)

کد محصول AD54

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدّمه:
ادبیات و شعر
ساختار و عناصر تشکیل دهنده قصص
هنر نگارگری ایرانی و بهره گیری آن از شعر
ویژگی های نگارگری ایرانی
کمال الدین بهزاد – زندگی و شیوه او
بررسی تطبیقی شعر با نقاشی«یوسف و زلیخا»
نشانه‌های کنشی:
نشانه‌های بویایی و چشایی:
نشانه‌های هندسی:
نشانه‌های رنگی:
نشانه‌های مکانی:
نشانه‌های زمانی:
نشانه‌های غایی:
نشانه‌های کارکردی:
عناصر فیگوراتیو:
نشانه‌های زمانی:
تاریکی یا خاموشی رنگ‌ها:
کمیّت (تکثّر و وحدت):
پویایی و ایستایی:
مکان:
مطالعه تطبیقی نشانه‌ها در شعر و نقاشی (نقد بینامتنی)
نشانه‌های کنشی:
نشانه‌های حالتی:
کارکرد فرمی و فرهنگی:
کارکرد مذهبی:
کارکرد روایی:
کارکرد غایی:
همگرایی در عین گوناگونی:
کارکرد سطح:
نتیجه‌گیری:
پی نوشت‌ها :
منابع و مآخذ
ایضاح:
پروژه عملی:
تجلی عاشورا در مخلوقات
تعداد آثار: ۱۳
حکایت یوسف و زلیخا