پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

AD49- نوآوری های مضمونی در شعر جوان دهه ی 80 خراسان

کد محصول AD49

فایل WORD

 

185 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه 11
فصل اول:کلیات 17
1-1.جریان شناسی شعر امروز ایران 17
1-2.تأملی کوتاه درباره ی «شعر جوان» 22
1-3. نُه شاعر شاخص شعرجوان دهه ی هشتاد خراسان 25
1-4.تعریف نوین مضمون و نوآوری های مضمونی 37

فصل دوّم: نوآوری ها در مضامین اجتماعی 41
2-1.وجه غالب اجتماعی مضمون 41
2-2.«نفی جهان» 42
2 - 2-1. «نفی جهان»در شعر بروسان 43
2-2-2.«نفی جهان »در شعر کلاهی اهری  47
2-2-3.«نفی جهان» در شعر چهکندی نژاد  52
2-2-4.«نفی جهان» در شعر لگزیان 53
2-2-5.«نفی جهان» در شعر شاد 55
2-2-6.«نفی جهان» در شعر دلبری 57
2-3.«تنهایی جمعی» 58
2-3-1.«تنهایی جمعی» در شعر بروسان 59
2-3-2.«تنهایی جمعی» در شعر کلاهی اهری 60
2-3-3.«تنهایی جمعی» در شعر صابری تولایی 63
.2-3-4.«تنهایی جمعی »در شعر چهکندی نژاد 65
2-4.«فقدان،شهادت» 66
2-4-1.«فقدان، شهادت» در شعر بروسان 66
2-4-2.«فقدان ، شهادت» در شعر نوربخش 70
2-4-3.«فقدان، شهادت» درشعر کلاهی اهری 72
2-4-4.«فقدان، شهادت» در شعر بدیع 74
2-4-5.«فقدان، شهادت» در شعر شاد 75
2-4-6.«فقدان، شهادت» در شعر صابری تولایی 76
2-5.«خفقان» 77
2-5-1.«خفقان» در شعر بروسان 77
2-5-2.«خفقان» در شعر بدیع 81
2-5-3.«خفقان» در شعر لگزیان 83
2-5-4.«خفقان» در شعر چهکندی نژاد 84
2-6.سوء تفاهم عمیق شعر و جنگ! 86
2-6-1.«جنگ ستیزی» در شعر بروسان 88
2-6-2.«جنگ ستیزی» در شعر کلاهی 92
2-6-3.«جنگ ستیزی» در شعر چهکندی نژاد 97
2-7.«زن ستایی» 99
2-7-1.«زن ستایی» در شعر بروسان 99
2-7-2.«زن ستایی» در شعربدیع 100
2-7-3.«زن ستایی »در شعر دلبری 104
2-7-4.«زن ستایی»در شعر لگزیان 105
2-8.«زلزله» 106
2-8-1.«زلزله»در شعر کلاهی 106
2-8-2. «زلزله» در شعر بدیع 108
2-9.«اعتراض» 109
2-9-1.«اعتراض» در شعر بروسان 110
2-9-2.اعتراض در شعر کلاهی 111
2-9-3.«اعتراض» در شعر سعید شاد 113
2-9-4.«اعتراض» در شعر چهکندی نژاد 114

فصل سوم:نوآوری هادرمضامین غنایی 116
3-1.ذهنیت غنایی 116
3-2.«عشق» 116
3-2-1.«عشق» درشعر کلاهی 117
3-2-2.«عشق» در شعر بروسان 127
3-2-3.«عشق» در شعر نوربخش 132
3-2-4.«عشق»در شعر بدیع 135
3-2-5.«عشق »در شعرشاد 140
3-2-6.«عشق» در شعر چهکندی نژاد 143
3-2-7.«عشق» در شعر دلبری 144
3-2-8.«عشق» در شعر لگزیان 147
3-3.«سوگ سرایی» 148
3-3-1.«سوگ» سرایی در شعر بروسان 148
3-3-2.«سوگ سرایی »در شعر کلاهی اهری 151
3-3-3.«سوگ سرایی» در شعر خسرو نور بخش 156
3-3-4.«سوگ سرایی» در شعر غلامحسین چهکندی نژاد 157
3-4.«زیبایی » 158
3-4-1.«زیبایی» در شعر بروسان 158
3-4-2.«زیبایی» در شعر کلاهی 159
3-4-3.«زیبایی» در شعر دلبری 160
3-4-4.«زیبایی» در شعر بدیع 161
3-4-5. «زیبایی» در شعر سعید شاد 163
3-4-6.«زیبایی» در شعر چهکندی نژاد 164
3-5. «غربت  » 165
3-5-1.«غربت »در شعر بروسان 165
3-5-2.«غربت »در شعر کلاهی 167
3-5-3.«غربت» در شعر نور بخش 170
3-6. «یاس» 172
3-6-1.«یأس» در شعر صابری تولایی 172
3-6-2.«یأس» در شعر سعید شاد 174
3-6-3.« یأس» در شعر کلاهی 175
3-6-4.«یأس» در شعر دلبری 177
نتیجه گیری: 179
فهرست منابع 182

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید