اطلاعیه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

کد محصول AD48

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

۱- چکیده رساله
۲- پیشگفتار بخش اول انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق )
۱- مقدمه
۲- فصل اول
۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول
۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم
۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم
۳- فصل دوم
۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات
۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته
۳- ویژگی های نثر موزون مرسل .
۴- ویژگی های نثر موزون فنی .
۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی
۴- فصل سوم ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات ۲۱-۲۲
۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .
۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی
۵ ـ فصل چهارم
۱- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات
۲- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری
۳- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری
بخش داوم
مقامه چیست ؟ آیا گلستان نوعی مقامه است ؟
مقایسه گلستان و مقامات حمیدی
۱- مقدمه .
۲- فصل اول ۱- بحث لغوی مقامه
۲- مقامات در معنی اصطلاحی
۳- ویژگی های مقامه
۳- فصل دوم ۱- گلستان و مقامات
۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات
۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات
۴- فصل سوم ۱- مقامات حمیدی
۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی
۳- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی
بخش سوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
۲- فصل اول ۱- ویژگی های سبکی گلستان سعدی
۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی
۳- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان
۱- وجوه اشتراک
۲- وجوه افتراق
بخش چهارم مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان
۱- مقدمه
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان۱- در سیرت پادشاهان
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق ۲- عشق و جوانی
موضوع ، شیوه سبک و بلاغت ۳- در آداب صحبت
۴- سلامت و سلامتی
۵- بخشش و بخشندگی
۶- قناعت
بخش پنجم بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان
۱- مقدمه
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان
۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان
۴- بررسی احادیث گلستان
۵- بررسی احادیث بهارستان
۶- بررسی اشعار عربی گلستان
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان
۸- نتیجه گیری کلی ازمقاله
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.