کتب ادبیات فارسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی ادبیات مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

مرگ اندیشی از دیدگاه فروغ فرخزاد و سهراب سپهری

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD24 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۳ مرگ از نظر مذاهب و مکاتب گوناگون ۴ مرگ از نظر فلاسفه قدیم و جدید ۸ مرگ از نظر متکلمین ۱۴ مرگ از نظر عرفا ۱۵ مرگ در شعر سنتی ۱۸ مولوی ۱۸ فردوسی ۱۹ …

مشاهده جزییات

تعریف نفس از دیدگاه ارسطو، فارابی، ابن سینا

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD23 تعداد صفحات: ۷۹ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب تعریف نفس از دیدگاه ارسطو، فارابی، ابن سینا و …. عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران مفهوم خود : خودآگاهی : تفاوتهای فردی : احساس عزت نفس : رشد عزت نفس : تغییرات در میزان عزت …

مشاهده جزییات

صبر و تابش های تلمیحی و روان شناختی در آثار مولوی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD22 تعداد صفحات: ۳۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار جایگاه صبر در قرآن تجلی آیات قرآنی و صبر در آثار مولوی تلمیح «اَلصََبرُ مفتاح الفَرَج» مفهوم حلم در اشعار مولوی صبر و اختیار در دیدگاه مولوی نتایج و آثار صبر در اشعار مولانا صبر و …

مشاهده جزییات

نقد وبررسی صوفی از دیدگاه مولانا وسعدی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD21 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱-فصل اول:کلیات ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- روش تحقیق ۴ ۱-۳- مروری برتحقیقات گذشته ۵ ۲-فصل دوم: ۱-۲- نگاهی گذرا به تصوف وآراء آن ۷ ۲-۲-عقاید صوفیه ۱۰ ۳-فصل سوم :زندگی نامه وشیوه ی شاعری ۳-۱-مولانا ۱۵ ۳-۱-۱- …

مشاهده جزییات

بررسی تلمیح در قصاید امیری فیروز کوهی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD20 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : شرح احوال و افکار امیری فیروز کوهی ۱-۱زندگی نامه¬ی امیری ۶ ۲-۱ آثار امیری: ۸ ۳-۱ دیوان امیری: ۸ ۴-۱ اشعار امیری ۹ ۵-۱ قصاید امیری ۱۱ ۶-۱ امیری و …

مشاهده جزییات

مقایسه نظام های آموزشی از راه دور با آموزش سنتی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD18 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده ۲ فصل اول : ۳ ( کلیات تحقیق ) ۳ ۱-۱- مقدمه ۴ ۱-۲- بیان مساله ۵ ۱-۳- اهمیت موضوع ۶ ۱-۴- اهداف تحقیق ۸ ۱-۴-۱- هدف کلی : ۸ ۱-۴-۲- اهداف جزئی : ۸ ۱-۵- …

مشاهده جزییات

حماسه در شعر و ادبیات کهن ایران زمین

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD16 تعداد صفحات: ۹۹ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب سرآغاز ۱ پیش گفتار ۴ ماهیت و کیفیت حماسه ۴ انواع شعر ۴ شعر غنائی ۵ حماسه ۷ انواع منظومه های حماسی ۹ خصائص منظومه حماسی و عناصر آن ۱۳ منشاء حماسه ملی ۱۳ شعر حماسی و شعر غنائی ۱۴ حماسه در ادبیات عرب ۱۶ تکوین و تدوین …

مشاهده جزییات

زندگینامه و آثار سیمین دانشور

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD15 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه.. ۱ سالشمار زندگی و آثار دانشور ۳ نگاهی کوتاه به زندگی و آثار دانشور. ۷ خلاصه زندگی جلال آل احمد به زبان خودش ۹ سفر دانشور به آمریکا. ۱۹ واما سووشون. ۲۲ چکیده ۲۵ تفاوت در دیدگاهها وتجربه ۲۵ تفاوت در برداشت و سبک.. ۲۸ …

مشاهده جزییات

بررسی ادبیات مقاومت در شعر شهریار

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب فصل اول: مبادی تحقیق الف) تعریف موضوع ‌ ب) سابقه تحقیق ‌ ج) سوالات پژوهشی ‌ د) اهداف تحقیق ‌ هـ) کاربرد نتایج تحقیق ‌ فصل دوم: زندگی، احوال و آثار شهریار ۲-۱- تولد و تحصیلات ‌ ۲-۲- تحولات درونی و …

مشاهده جزییات