اطلاعیه

اشغالگری در شعر معاصر عراق

متن کامل این فایل موجود نیست

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
چپاولگری و اشغالگران
چپاولگران نفت
چپاولگری میراث ملی
توحش و اشغالگری
گرگ
خوک
سایر حیوانات
صورتک های ویرانگر
هولاکو
ابرهه
اسلام ستیزی اشغالگران
نتیجه
منابع و ماخذ

چکیده
اشغال عراق به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و انگلیس در ماه مارس ۲۰۰۳ م، (فروردین ۱۳۸۲) حادثه مهم قرن حاضر، به شمار می رود که تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی را در پی داشت. بدون تردید، ادبیات، به ویژه شعر در این سرزمین، آیینه خرابی ها ، کشتار و هتک حرمت هایی است که اشغال این کشور از خود بر جای گذاشت. شاعران واقعی در این دوره تلاش نموده اند تا پرده از چهره واقعی و درنده خوی اشغالگران بر دارند و اهداف اصلی آنان را از قبیل چپاول نفت و میراث سرزمین عراق که در پی پرده دموکراسی و آزادی و خدمت رسانی پنهان نموده اند، برای همگان آشکار ساند. در این میان شاعران از اسالیب و شیرهای بیانی مختلف، به ویژه رمز، و نماد بهره ای فراوان برده اند؛ لذا گاه گرگ را سمبل خون ریزی و قتل و گاه ، خوک را رمز ویرانگری و تخریب و گاهی ، شخصیت های منفور تاریخی مانند هولاکو، ابرهه و ابورغال را مجسمه تمام نمای اشغال عراق معرفی می¬کنند. این مقاله تلاش می کند موضوعات فوق را در شعر عراق ، بعد از اشغال (۲۰۰۳-۲۰۱۰ م) تحلیل و بررسی کند.
کلید واژگان : اشغالگران – شعر معاصر- عراق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.