کتب ادبیات فارسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی ادبیات مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

نقد ادبی تحلیل و بررسی دیوان پروین اعتصامی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD46 تعداد صفحات: ۳۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول : مبادی تحقیق تعریف موضوع ۳ پیشینه ی تحقیق ۳ اهداف تحقیق ۴ سوالات پژوهشی ۴ روش تحقیق ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ نتیجه ی تحقیق ۵ فصل دوم: شرح و احوال …

مشاهده جزییات

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD45 تعداد صفحات: ۳۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده مقدمه بخش اول(نیایش و ستایش)……. نیایش، ستایش و مترادفات آنها فصل اول اقسام نیایش محتوا و مضمون نیایش ستایش و نیایش در قرآن نیایش از دیدگاه دانشمندان و متفکران دین بخش دوم(دین اسلام ونیایش)……… نیایش …

مشاهده جزییات

چگونه کلاس هایی کار آمد داشته باشیم

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD44 تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول : تفکر مثبت ۱- ارتقاء معلم تحلیل عملکرد چگونه بفهمیم چه می خواهیم ؟ نتیجه گیری ۲- ارزش ها در عمل انتخاب ها و اهمیت آزادی عمل آموزش به روش های میان برنامه ای …

مشاهده جزییات

چگونه می توانیم روحیه ی پژوهشگری را در دانش آموزان پایه چهارم را تقویت نماییم

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD43 تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول توصیف وضعیت موجود اهداف پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش در کلاس و مدرسه گردآوری اطلاعات و شواهد ۱ فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق پیشینه ی تحقیق فصل سوم …

مشاهده جزییات

نگاهی به زندگی , آثار و دیوان ناصیف یازجی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD42 تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده پیشگفتار بخش اول:اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم -اوضاع سیاسی – اوضاع اجتماعی – اوضاع فرهنگی و ادبی بخش دوم: نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی …

مشاهده جزییات

چشم اندازی بر ادبیات معاصر ایران

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD41 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه چشم اندازی بر ادبیات معاصر ایران تقسیم بندی تاریخ معاصر شبه مدرن ادبیات مشروطه ادبیات مشروطه و پس از آن در سالهای ۱۲۸۵-۱۳۰۰ ه.ش ویژگی کلی ادبیات در سالهای ۱۲۸۵-۱۳۰۰ ه.ش ادبیات داستانی دوره پس ز …

مشاهده جزییات

وندافزایی به ستاک های ساده فعلی در زبان فارسی نوشتاری و گفتاری معیار

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD40 تعداد صفحات: ۳۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- پیش گفتار ۲ ۱-۲- تعریف موضوع ۳-۲ ۱-۳- ضرورت و سابقه پژوهش ۴-۳ ۱-۴- هدفهای پژوهش ۴ ۱-۵- پرسشهای اصلی پژوهش ۴ ۱-۶- فرضیه ها ۵-۴ ۱-۷- روش انجام پژوهش ۵ …

مشاهده جزییات

مقایسه‌ ی خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD39 تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: زندگینامه سه شاعر ۱ -ابونواس ۲ -منوچهری ۶ -حافظ ۸ -پی نوشت فصل اول ۱۲ فصل دوم: باده و اساطیر مربوط به پیدایش آن ۱۳ -باده در لغت ۱۴ -اساطیر مربوط به پیدایش باده ۱۵ …

مشاهده جزییات

سبک شناسی خسرو و شیرین نظامی

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD38 تعداد صفحات: ۲۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده یمقاله  ۱ مقدّمه  ۲ مختصری بر احوال و آثار حکیم نظامی – شرح حال ۵ – آثار  ۸ – نظامی و خسرو شیرین  ۹ بخش اوّل شعر و موسیقی در خسرو و شیرین فصل اوّل : موسیقی بیرونی ۱۳ هماهنگی وزن با عناصر …

مشاهده جزییات

حسب حال نویسی در ایران

دانلود پروژه های رشته ی ادبیات فارسی

کد محصول AD37 تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تو.مان فهرست مطالب چکیده ۱ پیش نوشتار ۲ مقدّمه ۳ فصل اوّل ـ معنی لغوی , پیشینه و سیر تحوّل حسب حال نویسی در ایران درآمدی بر حسب حال ۵ شرح و معنی لغوی حسب حال ۷ پیشینه و سیر تحوّل حسب حال در ایران ۱۱ فصل …

مشاهده جزییات