اطلاعیه

لیست Procedia – Social and Behavioral Sciences

مقاله انگلیسی با ترجمه رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگ شایستگی و صلاحیت

مقالات انگلیسی ترجمه شده سال 2016

  • سال نشر: 2016 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  11000  تومان

مشاهده جزییات