لیست International Journal of Information Management

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی نقش اعتماد و ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی خدمات بانکداری تلفن همراه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده36000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 36000   تومان

مشاهده جزییات