اطلاعیه

لیست emerald:Managerial Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه عوامل تعیین کننده افشاء نقصان سرقفلی: نقش کیفیت حسابرسی و پوشش تحلیلگران

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   34 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  96000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا مدیران مستقل و شرکت های حسابرسی BIG-4 تغییر طبقه بندی را محدود می کنند: شواهدی از شرکت های هندی

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  68000 تومان

مشاهده جزییات