خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2019 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2019 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی تاثیر ویژگی های فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران و غیر کاربرانِ سیستم های اطلاعات حسابداری ابری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر ویژگی های فرآیند حسابداری بر برون سپاری حسابداری - مقایسه کاربران و غیر کاربرانِ سیستم های اطلاعات حسابداری ابری عنوان کامل انگلیسی: Impact of accounting process characteristics on accounting outsourcing - Comparison of users and non-users of cloud-based accounting information systems

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد عنوان کامل انگلیسی: Accounting practice, fiscal decentralization and corruption

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 15 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 : محافظه کاری حسابداری، استراتژی کسب و کار و ابهام عنوان کامل انگلیسی: Accounting conservatism, business strategy, and ambiguity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019  دارای 19 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  تاثیر تجدید ارائه های حسابداری (ارائه مجدد صورت های مالی) بر روی استراتژی نوآوری شرکت عنوان کامل انگلیسی: The impact of accounting restatements on corporate innovation strategy

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019:  استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره در رانندگان تاکسی. نقش حالت عاطفی مرتبط با شغل و تجربه رانندگی تاکسی عنوان کامل انگلیسی: Workplace stress as predictor of risky driving behavior among taxi drivers. The role of job-related affective state and taxi driving experience

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 29 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی عنوان کامل انگلیسی: Leadership and Change Management

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 31 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  حاکمیت شرکتی و افشا مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های بیمه عنوان کامل انگلیسی: Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد کیفی سازمان های داروسازی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 27 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  آیا کارت امتیازی متوازن می تواند عملکرد کیفی سازمان های داروسازی را افزایش دهد؟ عنوان کامل انگلیسی: Could the balanced scorecard enhance pharmaceutical organisations’ quality performance?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی فشارهای نهادی و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  فشارهای نهادی (سازمانی) و بلوغ مدیریت زیست محیطی شرکت عنوان کامل انگلیسی: Institutional pressures and corporate environmental management maturity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 24 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  اثر میانجی سرمایه فکری، سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت، عملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتری عنوان کامل انگلیسی: The mediating effect of intellectual capital, management accounting information systems, internal process performance, and customer performance

مشاهده جزییات