خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2019 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2019 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی سفارشات برای تحویل در مقصد نهایی در خرده فروشی آنلاین

مقاله انگلیسی سال 2019

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2019 :  یکپارچه سازی سفارشات برای تقسیم تحویل در مقصد نهایی (تحویل در آخرین مایل)  در خرده فروشی آنلاین عنوان انگلیسی: Order consolidation for the last-mile split delivery in online retailing

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 18 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  استفاده از بودجه واحد یا بودجه های جداگانه برای برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی:The use of a single budget or separate budgets for planning and performance evaluation

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 21 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان دانشی عنوان انگلیسی:The impact of knowledge management on knowledge worker productivity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان عنوان انگلیسی:Retaining hotel employees as internal customers: Effect of organizational commitment on attitudinal and behavioral loyalty of employees

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیدایش رویکرد مدیریت دانش تجربی مشتری

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  پیدایش رویکرد مدیریت دانش تجربی مشتری (CEKM): ادغام دانش تجربی آنلاین و آفلاین عنوان انگلیسی:The advent of customer experiential knowledge management approach (CEKM): The integration of offline & online experiential knowledge

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2019 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه عنوان انگلیسی:Skills for disruptive digital business

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 17 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی مدیریت 2019 :  تأثیر پذیرش تجارت الکترونیک بر استراتژی کسب و کار در شرکت های کوچک و متوسط عربستان سعودی (SME) عنوان انگلیسی:The impact of e-commerce adoption on business strategy in Saudi Arabian small and medium enterprises (SMEs)

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رابطه تعهد سازمانی، انتقال دانش و بلوغ مدیریت دانش عنوان انگلیسی:The relationship between organizational commitment, knowledge transfer and knowledge management maturity

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 20 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک: مطالعات موردی قبرس، یونان و رومانی عنوان انگلیسی:Managers’ perceptions of trust in the workplace in times of strategic change: The cases of Cyprus, Greece and Romania

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی:بررسی ادبی سیستماتیک

مقاله انگلیسی سال 2019

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال 2019 دارای 30 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.عنوان فارسی:مقاله انگلیسی 2019 :  رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی: بررسی ادبی سیستماتیک عنوان انگلیسی:Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review

مشاهده جزییات