اطلاعیه

مقاله انگلیسی رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی

این مقاله به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M926

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Traffic Safety Culture

نوع مقاله: فصل کتاب (Book Chapters)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رهبری و مدیریت تغییر و فرهنگ ایمنی

عنوان کامل انگلیسی:

Leadership and Change Management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M926)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این بخش ارائه ابزارهایی برای کمک به تغییر فرهنگ سازمانی می باشد. به ویژه، در این بخش اهمیت رهبری در درک و تغییر فرهنگ در سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد و مدل های مختلف مدیریت تغییر را برای تغییر فرهنگی موثر در سازمان ها بررسی می کند. این بخش ابزارهای ادبیات رهبری و مدیریت تغییرات، از جمله یافته های تحقیقاتی نویسنده و بهترین اقدامات صنایع مختلف را به صورت خلاصه بیان می کند.

ابزارهایی ارائه شده است که خوانندگان می توانند تغییرات رهبری در آماده سازی برای تغییر فرهنگی را هدف قرار دهند. رفتارهای رهبری در سطوح عالی سازمان با استفاده از مدل رهبری همه جانبه با تمرکز ویژه بر درک، توسعه و کنترل رفتارهای رهبری تحول گرا در یک سازمان مورد بحث قرار می گیرد. رهبری در سطوح عالی سازمان با بحث در مورد اهمیت رهبری در سطوح میانی در سراسر سازمان ،که شامل یک مدل برای درک و توسعه این رفتارها است، کامل می شود. این بخش با هفت رویکرد مختلف برای سازماندهی و مدیریت تغییر به پایان می رسد به گونه ای که سازمان ها می توانند این رویکرد ها را به منظور بهبود احتمال حرکت به سوی تغییرات موفق در سازمان هایشان اتخاذ کنند.

برای سازمان هایی که به دنبال رشد یا ارتقاء فرهنگ ایمنی خود هستند، این ابزارها یک نقشه راه برای کنترل رفتارهای رهبری مورد نیاز و ابزارهای سازمانی برای ایجاد تغییرات موثر ،ارائه می دهد. با درک و کاربرد این ابزارها، سازمان ها می توانند سریعتر و با مشکلات کمتر در اعمال ابتکارات مربوط به تغییر فرهنگی موفق شوند.

کلیدواژگان: رهبری؛ مدیریت تغییر؛ فرهنگ سازمانی؛ تغییر فرهنگ، برنامه های تغییر؛ دنبال کنندگان

مقدمه

در بخش های پیشین روشن شده است که فرهنگ یک مفهوم پیچیده است و ذاتا چالش های متنوعی در تعریف فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی وجود دارد. همانطور که جامعه به سوی شناخت بیشتر اهمیت فرهنگ ایمنی در حرکت  است، تلاش ها برای تعریف و اندازه گیری فرهنگ ایمنی در بخش حمل و نقل در مراحل مختلف تکمیلی می باشد. علیرغم چالش های ذاتی موجود در کار فرهنگ، ادبیات به ما می گوید که فرهنگ یکی از عوامل مهم در عملکرد سازمانی است، شاید تنها عامل مهم باشد….

نتیجه گیری

این باور مرسوم است که تغییر در تاریخ بشر به سرعت اتفاق می افتد. اما رهبران به این گفته نیازی ندارند، زیرا آنها هر روز آن را تجربه می کنند (Pasmore، ۲۰۱۵). با این حال، تغییراتی که در این بخش مورد بحث قرار گرفته متفاوت از تغییراتی است که روزانه سازمانها اعمال می کنند. در اینجا ما با تغییر عمدی فرهنگ سازمانی ، به ویژه برای ارتقاء رشد فرهنگ ایمنی در سازمان، رو به رو هستیم. در این بخش ما قصد داریم نشان دهیم که این نوع تغییر عمدی در فرهنگ می تواند با موفقیت مدیریت شود، اما به رهبر و سازمانی نیاز دارد که گام های زیادی را برای بهبود احتمال موفقیت انجام دهند….

Abstract

The purpose of this chapter is to provide the reader with tools to help change their organizational culture. Specifically, this chapter investigates the importance of leadership in understanding and changing culture within organizations and explores different change management models to effectively change culture within organizations. This chapter summarizes tools from the Leadership and Change Management literature, including findings from the author’s studies, and best practices from a variety of industries.

Tools are provided so that readers can target leadership changes in preparation for cultural change. Leadership behaviors at the top of an organization are discussed using the full-range leadership model, with a specific focus on understanding, developing, and harnessing transformational leadership behaviors within an organization. Leadership at the top of an organization is complemented with a discussion of the importance of middle leadership throughout the organization including a model to understand and develop those behaviors. The chapter ends with seven different approaches to structuring and managing change that organizations can adopt to improve the probability of driving successful change in their organizations.

For organizations seeking to develop or improve their safety culture, these tools provide a roadmap for harnessing the needed leadership behaviors and organizational tools to effectively make change. By understanding and applying these tools, organizations can find success in their culture change initiatives faster and with fewer problems.

Keywords: Leadership; change management; organizational culture; culture change; change programs; followership

Introduction

Earlier chapters have made clear that culture is a complex concept and that there exists a variety of challenges inherent in defining organizational culture and safety culture. As society moves forward with greater recognition of the importance of safety culture, efforts to define and measure safety culture in the transportation sector are in various stages of completion. Despite the challenges inherent in culture work, the literature tells us that culture is an important factor in organizational performance, perhaps the single most important factor. Therefore, it is worth the effort to work through these challenges. As attributed to management guru Peter Drucker, “culture eats strategy for breakfast” (Hyken, 2016).

Conclusions

It is a commonly held belief that change is occurring at a pace unprecedented in human history. But leaders do not need to be told this, they experience it every day (Pasmore, 2015). However, the change discussed in this chapter is different than the changes foisted upon organizations every day. Here we are concerned with the deliberate change of organizational culture, specifically to promote an increase in safety culture within our organizations. In this chapter we aimed to illustrate that this kind of deliberate change in culture can be successfully managed, but it requires the leader and organization take many steps to improve the probability of success.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید فرهنگ سازمانی

مقالات جدید مدیریت ایمنی

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت تغییر

مقالات جدید درباره رهبری