بررسی تاثیر محرومیت پدر و مادر در ناسازگاری دانش آموزان مقطع ابتدایی

کد محصول  OL507

تعداد صفحات: ۷۸ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
طرح تحقیق :
واژه های کلیدی :
مقدمه
بیان مسئله :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف های کلی تحقیق :
سوالات تحقیق:
فرضیه ها :
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
متغییر وابسطه :
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
محرومیت پدر و مادر :
ناسازگاری دانش آموزان :

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیشینه بحث :
عوامل ناسازگاری دانش آموزان
۱.     نیازهای جسمانی:
۲.     هویت:
۳.     امنیت:
۴.     استقلال:
۵.     تعلق و وابستگی:
۶.     محبت:
۷.     تجارب متنوع:
۸.     موفقیت:
۹.     آزادی:
۱۰.   فقر:
۱۱.   اختلافات خانوادگی:
۱۲.   نواقص جسمانی:
۱۳.   طردشدگی:
برنامه آموزشی و تربیتی جهت دانش آموزان ناسازگار
معاینه پزشکی:
تماس با والدین و نزدیکان:
کلاسهای تقویتی :
ارجاع برای مشاوره:
ناسازگاری دانش آموز با معلم و راهکار های آن
از مدرسه متنفرم،از معلم متنفرم .
در مقابل کودک خود از معلم انتقاد نکنید .
چند روزی تامل نمایید .
منصف باشید
وقتی که کودک معلم را دوست ندارد .
چگونه با معلم کودک تان هماهنگ شوید ؟
قدم اول
قدم دوم
قدم سوم
قدم چهارم
قدم پنجم
اگر کودک شما با معلمش سازگار نباشد ؟
چگونه با رفتــــارهای ناسازگارانه فـــــرزندان برخورد کنیم ؟
افکار غلط و انحرافی درباره فرزند خود نداشته باشیم.
از ارائه دستورات مبهم، کلی و تکراری اجتناب کنیم.
عوامل مشکل ساز را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام نماییم.
روشهای آرامش دهی را به آنها آموزش دهیم از جمله :
– تنفس عمیق :
– تجسم :
– روش آدم آهنی و عروسک پارچه ای :
روشهای بهتر خوابیدن کودکان -فرزندان ناسازگار
۱ – نقاشــــی کـــــردن خوابها:
نابهنجاریهای رفتاری  دانش آموزان ناسازگار :
الف ) بی نظمی درسلوک :
ب ) اضطراب وگوشه گیری :
ج ) رفتارهای نامناسب یا ناپخته :
د ) رفتارهای ضد اجتماعی :
رفتار با کودکان لجوج
دانش‌آموزان بیش‌فعال و کم‌توجه
کودکان لجباز و نافرمان
علل و انگیزه‌های ناسازگاری فرزندان
۱) علل ارثی:
۲) علل زیستی:
۳) علل روانی:
۴) علل عاطفی:
۵) علل اجتماعی:
۶) علل تربیتی:
چگونه با رفتارهای ناسازگارانه دانش‌آموزان برخورد کنیم؟

فصل سوم – روش شناسایی تحقیق
۲.روش
نوع پژوهش :
جامعه آماری :
ابزار گردآوری داده ها :
حجم نمونه :
رابطهٔ t یا درصد احتمال صحت گفتار

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
.یافته‏ها
.یافته‏های مربوط به هنجاریابی آزمون
الف:آزمون هوشی گودیناف-هریس ۱۹
ب:آزمون بینایی-حرکتی بندر گشتالت ۲۰
ج:معدل درسی د:نمرات دروس دینی، ریاضی، املاء، علوم و فارسی ه:ارزیابی معلم از نحوه پیشرفت تحصیلی، هوش و علاقه به درس دانش‏آموزان

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق :
•    محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر :
•    محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر :

منابع یادداشت
ضمیمه فرم ارزشیابی رفتار دانش‏آموز