بررسی رابطه بین مهارت های زندگی با میزان اضطراب در دانشجویان

کد محصول  OL517

تعداد صفحه : ۹۰ فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده :

امروز ، به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی ، بسیار از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانای های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه با مشکلات و مسایل روز مره زندگی ناتوان ساخته است . پژوهشهای بی شماری نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی ، عاطفی ریشه های روانی – اجتماعی دارند . برای مثال بسیار از آسیب های اجتماعی مانند خودکشی ، اعتیاد ، خشونت ، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی ریشه در ، عزت نفس پایین ، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارتهای ارتباطی دارد . انسانها برای مقابله سازگارانه با موقعیت های تنش زا و کشمکشهای زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها دارند .

       متخصصان علوم رفتاری معتقدند ، یکی از موثرترین برنامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی است . هدف از این برنامه کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر خود ، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر ، کنترل هیجانات ، مدیریت داشتن بر شرایط تنش زا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است .در سایه تامین چنین هدفی ، توانایی  های روانی – اجتماعی افراد افزایش پیدا می کند و با ارتقای توانای های روانی – اجتماعی افراد یک جامعه می توان سطح بهداشت روان را در آن جامعه بالا برد و از بروز آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد .

         برای ایجاد و افزایش توانای های روانی – اجتماعی و ارتقاء سطح سلامت ، آموزش هر یک از این حوزه ها ضروری است . تحقیقات نشان داده است اگر ما دانش و اطلاعات لازم را در اختیار افراد قرار دهیم و موقعیت هایی را بوجود آوریم که طی آن افراد بتوانند آموخته های خود را به صورت عملی تجربه کنند ، آنگاه این دانش و ارزش و نگرش به توانای های بالفعل تبدیل خواهد شد . این توانمندی به افراد کمک می کند تا بدانند در هر موقعیت چه کاری باید انجام دهند و چگونه باید آنرا انجام دهند . ( سلطانی ۱۳۸۶ )

          رشد دانش و فناوری در قرن بیست و یکم به بالاترین سطح خود در تاریخ معرفت بشری خواهد رسید و با خود تحولات و تغییرات ذخیره کننده ای را در ابعاد گوناگون به همراه خواهد داشت . شیوه های رویارویی با مسائل موجود و نوظهور ، هماهنگی و سازگاری با تغییرات ، نحوه ارتباط با دیگران ، فشارهای ناشی از شرایط محیطی و … همه گونه هایی از مسائل و مشکلاتی هستند که بیش از پیش در عصر جدید مطرح می شوند . بنابراین زندگی در چنین شرایطی ، مهارتهای خاصی را طلب می کند ، مهارتهایی که بتواند درست زیستن ، یعنی زندگی سالم و با نشاط ، توام با صلح و بالندگی و کار آمدی را به ارمغان آورد .

           آموزش مهارتهای زندگی موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی – اجتماعی می شود . بنابراین اهداف اصلی آموزش این مهارتها ، ارتقاء    بهداشت روانی ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند سوء مصرف مواد مخدر، خودکشی ، بزهکاری و… می باشد و یا مهارتهای لازم برای داشتن یک زندگی موفقیت آمیز را با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی ، به دانش آموزان یاد بدهد . هدف این آموزشها ، آن است که افراد به مهارتهای مورد نیاز زندگی دست یابند و همچنین موجب ارتقای رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی می شود . ( ولی زاده ، ۱۳۸۱ )

       بیان مسئله : امروز ، به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه زندگی و تجدد گرایی ، بسیاری از افراد ، در رویا رویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضات آن آسیب پذیر نموده است و برای کنار آمدن با این مسائل و مشکلات لازم است که افراد به آموزش مهارتهای اساسی زندگی بپردازند . ( به نقل از سازمان جهانی بهداشت ترجمه نوری و محمد خانی ۱۳۷۷ ص ۱۱ )

            مهارتهای زندگی ، مهارتهایی هستند که برای افزایش توانایی روانی – اجتماعی به افراد آموزش داده می شوند و فرد را قادر می سازند که بطور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی روبرو شود . هدف از آموزش مهارتهای زندگی افزایش توانایی های روانی – اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقای سطح سلامت روان افراد است ( به نقل از سازمان جهانی بهداشت ترجمه نوری و محمد خانی ۱۳۷۷  ص ۱۶ ) .

           آموزش مهارتهای زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود : ( ۱- آموزش مهارتهای زندگی عام که با هدف ارتقای سلامت روان و ایجاد رفتارها و تعاملات سالم صورت می گیرد . ۲- آموزش مهارتهای اختصاصی و ویژه ، با هدف پیشگیری از یک آسیب مشخص مانند آموزش مهارت قاطع بودن در مقابل فشار گروه جهت سوء مصرف دارو ، بی بند و باری جنسی و … شواهد علمی نشان می دهد که آموزش مهارت با این روش در قالب یک برنامه گسترده ، نقش مهمی در پیشگیری اولیه دارد . ( کاپلان و همکاران ، ۱۹۹۲ ، ارکارت و همکاران ، ۱۹۹۱ ، به نقل از سازمان جهانی بهداشت ترجمه نوری و محمد خانی ۱۳۷۷ ص ۲۲ ) . مطالعات پیشنهاد می کنند که مهارتهای کنترل خشم و تصمیم گیری بطور بالقوه می توانند مشکلات تحصیلی جوانان خطر آفرین را کاهش دهند و مسائل دیگری مانند افت تحصیلی و دیگر مشکلات روانی – اجتماعی نیز بین آنان کاهش می یابد . این مطالعات اهمیت و تاثیر ایجاد و افزایش مهارتهای روانی – تحصیلی را در نتیجه آموزش کنترل خشم و تعیین هدف برای دانش آموزانی که در معرض افت تحصیلی هستند نشان می دهند ( مک وایرتر ، ۱۹۹۹ به نقل از آقاجانی ، ۱۳۸۵ ص ۳۴ ) .

 این پروژهش به منظور بررسی تاثیر مهارتهای زندگی  که دانشجو در طول دوره دانشگاهی به دست می آورد ، در میزان کاهش اضطراب آنان در دوره دانشگاهی انجام گرفت . نمونه این پژوهش از جامعه دانشجویان پیام نور میاندوآب از تعداد تقریبا ۴۲۰۰ نفر ، به تعداد ۱۰۰ نفر ( ۶۰ پسر و ۴۰ دختر ) بصورت نمونه گیری تصادفی  در دسترس انتخاب شدند و هر دو پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی یحیی یاراحمدی و اضطراب آرون بک را در یک زمان تکمیل نمودند . برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد . نتایج حاکی از آنست که بین متغیرهای مهارتهای زندگی یحیی یار احمدی و اضطراب آرون بک همبستگی

معکوس نسبتا بالا ( ۷۰ % – = r ) و رابطه معنا داری در سطوح ۵ % > P و ۱ %  > P  وجود داشت . یافته های این پژوهش می تواند تایید کننده نقش افزایش مهارتهای زندگی در کاهش میزان اضطراب دانشجویان باشد .

فهرست مطالب :

فصل اول

۱-۱              مقدمه پژوهش

۲-۱              بیان مساله

۳-۱              اهمیت و ضرورت

۴-۱               اهداف

۵-۱              سوالات و فرضیه ها

۶-۱   تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پیشینه پژوهشی

۱-۲              مقدمه

۲-۲              تعریف مهارتهای زندگی

۳-۲              انواع مهارتهای زندگی از نظر سازمان جهانی بهداشت

۴-۲               انواع مهارتهای زندگی از نظر محققان

۵-۲              ابعاد مهارتهای زندگی

۶-۲              اهداف آموزش مهارتهای زندگی

۷-۲              شیوه آموزش مهارتهای زندگی

۸-۲              تعریف اضطراب

۹-۲              تاریخچه اضطراب

۱۰-۲ ابعاد اضطراب

۱۱-۲  مولفه های اضطراب

۱۲-۲ انواع اضطراب از نظر روانشناسان

۱۳-۲انواع اضطراب از نظر فروید

۱۴-۲           انواع اختلالات اضطرابی بر اساس DSM-IV-TR

۱۵-۲ عللل اضطراب

۱۶-۲ تفاوت بین ترس و اضطراب

۱۷-۲ دیدگاههای نظری درباره مفهوم اضطراب و بیماریهای روانی

۱۸-۲ درمان اختلالات اضطرابی

۱۹-۲ ارتباط مهارتهای زندگی با متغیر های دیگر

۲۰-۲ ارتباط  اضطراب با متغیرهای دیگر

۲۱-۲ ارتباط مهارتهای زندگی با اضطراب

فصل سوم : روش شناسی

۱-۳              مقدمه

۲-۳              روش تحقیق

۳-۳              جامعه ، نمونه ، روش نمونه گیری

۴-۳               حجم نمونه

۵-۳              ابزارهای گردآوری دادها

۶-۳              روش اجرای پژوهش

۷-۳              روشهای آمار توصیفی و استنباطی

فصل چهارم : نتایج

۱-۴              نتایج

فصل پنجم : خلاصه و بحث در نتایج

۱-۵              خلاصه  وبحث در نتایج

پیشنهاد ها و محدودیت ها

منابع

پیوست ها