بررسی علل و عوامل خشونت های خانگی علیه زنان

کد محصول  OL509

تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه

محققان زیادی در مورد خشونت تعریف ارائه داده اند ،‌گلز و استراوس خشونت را رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد پنهان کردن اما قابل درک برای وارد کردن آسیب فیزیکی به فرد دیگری می دانند. در تعریف فوق خشونت روانی منظور نشده است در حالیکه می دانیم خشونت تنها جنبه فیزیکی ندارد. مارتین علاوه بر قبول تعریف فوق به خشونت روانی نیز اشاره کرده است و از تهدیدهای آشکار و پنهان، تحت مراقبت دائمی قرار دادن فرد،‌تحقیر و … نیز صحبت می کند. (منبع پیشین، ۲۵) گالتونک خشونت را به معنای گسترده هر نوع رفتار یا ساختاری که باعث تحقیر فردی گردد معرفی کرد. به زعم وی ،‌زمانی از خشونت نام می بریم که افراد چنان تحت تاثیر قرار گرفته باشند که گمان برند قابلیت های جسمانی و روانی موجود آنها کمتر از قابلیتهای بالقوه و واقعی آنهاست.

ماده ۱: خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی.‌جنسی و یا روانی برای زنان بیانجامد یا احتمال مغبر شدن آن به این نوع آسیبها و رنجها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به این گونه اعمال زوگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی خواه در ملاعام روی می دهد و خواه در زندگی خصوصیدر بیانیه بی چینگ مصوبه همایش جهانی چین، خشونت چنین تعریف شده است :خشونت شامل هرگونه عملی بر علیه زنان است که به دلیل جنسیت صورت گیرد و نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم آن صدمه و آزار جسمی، یا روانی زنان باشد. این اعمال ممکن است به زور و جبر، اضطرار یا اختیار انجام گیرد،‌درهر دو عرصه عمومی (جامعه ) و یا خصوصی ( زندگی خانوادگی) اعمال شود و نتیجه آن محروم کردن زنان از آزادی باشد.

قدرتمندان از اعمال خشونت و بد رفتاری با زنان و دختران در حریم خصوصی و قلمرو عمومی به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت خود سود می برند. در بسیاری از موارد ،‌اعمال خشونت علیه زنان و دختران با اشاره به رسوم و فرهنگ توجیه می شود. وجود شبکه ای درونی میان نهادهای اجتماعی، موقعیت خشونت آمیز را از طریق توسل به نظریه های مبتنی بر برتری مردان یا فرودستی زنان نادیده می انگارد. این عقاید غالبا در مدارس نیز آموزش داده می شود. و در خانواده ها اشاعه می یابد. نهادهای مجری قانون ،‌گاه خود به طور غیر مستقیم از متخلفان حمایت می کنند و ادعا دارند که هیچ قدرتی برای مداخله ندارند. آنها حریم خصوصی خانواده یا روابط نزدیک را خارج از حیطه اختیارات خود می دانند در برخی موارد دولت نیز موافق اعمال خشونت علیه زنان در حریم خصوصی است. و این شیوه را حق مردان در حفظ نظم خانواده های خود،‌به هر صورتی که تمایل دارند، می داند. قوانین خانواده غالبا پدر سالارانه است و از حقوق مردان در خانواده حمایت می کند.

بله ، امکان دارد اما زنان به خاطر دفاع از خود و یا فرزندانشان به خشونت جسمانی علیه مردان غالبا متوسل می شوند. از سوی دیگر در اغلب موارد زنها از خشونت کلامی به عنوان نوعی واکنش علیه مردان استفاده می کنند ، بعضی از زنها کلماتی خشن به کار می برند و کودکان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. که این مساله به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. اگرچه منضبط کردن فرزندان وظیفه ای مهم برای زنان به شمار می آید. اما خشونت،‌رفتاری است که از حد قابل قبول انضباط فراتر می رود در اکثر فرهنگها،‌ اعمال خشونت جسمانی یا کلامی توسط زنان مورد تائید قرار نمی گیرد. اغلب جوامع تهاجم مردانه را در ورزش ، سیاست و جنگ ارج می نهند . اما خشونت زنانه نه مورد حمایت قرار می گیرد و نه از آن تقدیر می شود ،‌زنان قادر نیستند که با توسل به خشونت موقعیت خود را مستحکم کنند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

 فصل اول : مقدمات

طرح تحقیق

واژه های کلیدی

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف های کلی تحقیق

هدف های جزئی تحقیق

فصل دوم :ادبیات تحقیق

نظریه های مطرح

انواع خشونت

– خشونت فیزیکی نوع اول

خشونت فیزیکی نوع دوم

قتل های ناموسی

خشونت‌های جنسی و ناموسی

تهدید و مخاطره

خشونت با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی

خشونت‌های حقوقی

خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی ، فکری و آموزشی

نظریه های خشونت

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه مبادله

نظریه نظارت اجتماعی

نظریه های کارکرد گرایی

نظریه فرهنگی

نظریه های ساختار اجتماعی (تنش، تضاد)

نظریه فمینیستی

نظریه منابع

نظریه سیستمی

نظریه زیست محیطی

مبانی نظری

خشونت پنهان

علل پنهان ماندن خشونت

خشونت فیزیکی

تعریف خشونت علیه زنان

انواع خشونت علیه زنان

خشونت جسمی

خشونت روانی یا احساسی

تجاوز و تهاجم جنسی

خشونت علیه زنان محبوس

خشونت علیه زنان مستخدمه منازل

آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان

آمار جهانی همچنان ترس آور

پژوهش درباره خشونت علیه زنان

خشونت روانی نیمه پنهان خشونت علیه زنان

خشونت روانی چیست

بهای خشونت روانی

نمونه هایی از خشونت روانی

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان

یک مشکل جهانی

تعریف خشونت علیه زنان

چرا زنان موضوع بحث هستند

یک مانع، سد راه پیشرفت

خشونت عیله زنان، به هیچ وجه مایه مباهات نیست

زمینه و سکوی حرکت

خشونت علیه زنان

نتایج طرح ملی “بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان

نخستین سال اول ازدواج و میانسالی، پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان

بهانه‌گیری‌های پی در پی مردان رایج‌ترین خشونت علیه زنان

عدم رعایت بهداشت زناشویی، شایع‌ترین خشونت کم رواج مردان علیه زنان

تجربه خشونت خانگی در ۶۶ درصد خانوارها

همسر نخستین مقصر اختلافات زناشویی از دید زن و شوهر

ازدواج غیرتحمیلی حدود ۶۴ درصد تجربه‌کنندگان خشونت خانگی

نحوه تربیت کودکان، عمده‌ترین عامل اختلاف زن و شوهر

گذشت و ایثار، نخستین شیوه حل اختلاف

زاهدان، در صدر شاخص‌های خشونت علیه زنان

زنان بی‌سواد، بیشترین قربانیان خشونت

همسران مردان فوق لیسانس و بالاتر کم خشونت‌دیده‌ترین زنان

۵۵- ۵۹سالگی پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان

خشونت کمتر علیه زنان شاغل

کارگران کشاورزی در صدر ارتکاب به خشونت علیه زنان

بیشترین خشونت در خانوارهای با درآمد ۷۵ هزار تومان

زنان بلوچ، بیشترین قربانیان خشونت در تمام شاخص‌ها

خشونت فیزیکی مردان روستایی و جنسی و ناموسی مردان شهری علیه زنان

خشونت کمتر همشهری‌ها علیه زنان

مراجعه بیشتر به دادگاه و خشونت افزون‌تر علیه زنان

خشونت بیشتر علیه زنان مالک سند زمین و ساکن خانه‌های ویلایی

پیشینه تحقیق

مروری بر ادبیات

اجتماعی ( ( social

جامعه شناسی چیست : (sociology of gender )

فرضیه ها

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

متغییر های تحقیق

متغییر مستقل

متغییر وابسطه

تعاریف عملیاتی متغییر ها

خشونت خانگی علیه زن

فصل سوم – روش انجام تحقیق

مواد و روشها

روش تحقیق

نوع پژوهش

جامعه و نمونه آماری

۱- روایی نمونه آماری

۲- تناسب حجمی نمونه آماری

۵-۴- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه‌ها

ابزار گردآوری داده ها

پایایی آزمون

نمونه آماری و نحوه گزینش آن

رابطهٔ t یا درصد احتمال صحت گفتار

روش نمره گذاری

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

تجزیه و تحلیل داده ها

برآورد روایی آزمون

۱ – روایی محتوا

برآورد پایایی آزمون

۱ – روش آزمون – با آزمون

۲ – ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ

۳ – همبستگی هر سئوال با نمره کل آزمون

نتایج توصیفی متغییر وابسته

جدول ۱ : نتایج توصیفی شاخص های خشونت ( عاطفی ، جسمی ، جنسی ، اقتصادی ) بر علیه زنان در خانواده

جدول ۲ – رابطه بین سن زنان مورد خشونت قرار گرفته و میزان تحصیلات آنها

جدول ۳ – توزیع فراوانی نوع خشونت های اعمال شده

جدول ۴ – چه کسانی عامل خشونت هستند

جدول ۵ – رابطه بین نوع خشونت و شغل عاملین خشونت

جدول ۶ – رابطه بین نوع خشونت با علل آن

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

۷- جمع بندی و پیشنهادات

۷-۱- خلاصه یافته‌ها

۷-۲- پیشنهادها

منابع

پیوست ۱ – پرسشنامه