اطلاعیه

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

کد محصول hs147

فایل وورد

۱۲۵ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول بسط و تکامل حسابداری
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان
فصل ۳
بخش اول ترازنامه
اصول و مفاهیم حاکم برتر از نامه
شکل و محتوای ترازنامه
سرمایه در گردش
طبقه بندی اقلام ترازنامه
گروه بندی دارایی های جاری
گروه بندی سرمایه گذاری بلندمدت
گروه بندی دارایی های نامشهود
گروه بندی بدهیهای بلندمدت
صورت منابع و مصارف
روش غیرمستقیم
بخش اول منابع
الف – فعالیتهای عملیاتی
ب) سایر منابع مالی
بخش دوم مصارف
الف – مصارف نقدی
ب) سایر مصارف بی تأثیر بر وجه نقد
فصل چهارم حسابهای وجه نقد
تهیه صورت مغایرت بانکی
روشهای تهیه صورت مغایرت بانک
تنخواه گردان
انواع تنخواه گردان
فصل پنجم سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و اوراق قرضه
انواع سرمایه گذاری کوتاه مدت
ارزشیابی اوراق سهام در پایان سال
فصل ششم مطالبات
۱- مطالبات تجاری
۲- مطالبات غیرتجاری
بخش اول حسابهای دریافتنی تجاری
فصل هفتم موجودی های جنسی و کالا
روشهای حسابداری موجودی کالا
الف) سیستم اداری یا ثبت در حسابهای موقت
ب) سیستم دائمی یا ثبت در حسابهای دائم
کاربرد قاعده اصل بهای تمام شده و یا قیمت بازار در مورد موجودی کالا
فصل هشتم دارائیهای غیرجاری یا بلندمدت
روشهای تحصیل دارائیهای بلندمدت
مثال ۱
استهلاک دارائیهای بلندمدت
فصل دوم نکاتی در مورد سهام
حق تقدم در خرید سهام جدید
علت افزایش سرمایه شرکت
مثال ۱
مثال ۲
مواد
دستمزد
آحاد تولید
مثال ۱
سربار
روند فعالیت تولید
فصل چهارم
روشهای ثبت در هزینه یابی استاندارد (حسابداری هزینه یابی استاندارد)
۱- روش ثبت استاندارد یا طرح یگانه برای ثبت و محاسبه
۲- روش ثبت واقعی یا طرح ناقص
۳- روش ثبت مختلط یا دوگانه
فصل پنجم
نظامهای هزینه یابی بر اساس گرایش هزینه ها به تغییر
ثبتهای لازم جهت تبدیل هزینه یا مستقیم به هزینه یابی جذبی
فصل ششم تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود
تفاوت حاشیه فروش و حاشیه سود؟
تجزیه و تحلیل حجم و سود در موسسات چند محصولی
فروش در دو نقطه
اهرم عملیاتی
نقطه سر به سر نقدی
فرض اساسی در تجزیه و تحلیل فعالتی روش مستقیم است.
فصل اول درآمد و تولید ملی
اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی ۱- مصرف
۲- سرمایه گذاری
۳- مخارج دولت
عوامل تولید شامل
اجزای درآمد ملی
درآمد فردی و درآمد قابل تصرف فردی
فصل دوم اقتصاد کلاسیک
فصل پنجم پول و نرخ بهره
نقش پول از نظر کنیزها و کلاسیکها
فصل ششم بانکهای تجاری و بانکهای مرکزی
تفاوت بانک با شرکت
وظایف بانک
دارایی های ایجاد کننده درآمد برای بانکها
دلایل نزولی بودن شیب منحنی تقاضا از نظر کنیز
دلایلی که باعث می شود منحنی عرضه در نظریه کنیزی صعودی باشد
منحنی عرضه از نظر کنیز
فصل نهم بیکاری و تورم
تورم نرخ تورم
هزینه های تورم
فصل دهم تورم و بیکاری از نظر کینز منحنی فیلیپس
فصل ۱۱ پول گرایی
مرکز ثقل نظریه های پول گرایی
پول تعیین کننده ناخالص ملی پولی
سیاستهای پولی و مالی از نظر پول گرایی
فصل دوازدهم
اقتصاد نئوکلاسیک
سیاست پولی و مالی از نظر نئوکلاسیکها
فصل ۱۵ هدفهای سیاست اقتصاد کلان ‌
بانک مرکزی و سیاست انقباض
مزایای این استراتژی
فصل ۱۶
هدف سیاستهای مالی (نقش سیاست مالی)
تثبیت کننده های خودکار
سیاست مالی نامحدود و سیاست پولی محدود
نظر پول گریان و کلاسیکهای جدید راجع به سیاست مالی و پولی
فصل ۷ بانک و بانکداری در ایران
بانکهای تجاری
فصل ۱۳ تضاد و توافق در اقتصاد کلان.
زمینه های توافق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.