خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد (پەڕە 7)

کتب حسابداری و اقتصاد

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حسابداری حسابرسی اقتصاد مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

موانع و محدودیت های اشتغال زنان در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs163 فایل وورد ۱۵۰ صفحه ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار  ۱ مقدمه ۲ بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی ۸ گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار ۹ بند اول: اشتغال زنان در دنیا ۱۲ …

مشاهده جزییات

بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs162 فایل وورد ۱۵۰ صفحه ۱۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب تشکر و قدردانی چکیده پیشگفتار فصل اول :‌ کلیات تحقیق ۱ـ۱ـ مقدمه ۱ ۲ـ۱ـ موضوع تحقیق ۲ ۳ـ۱ـ تشریح و بیان موضوع ۳ ۴ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق ۴ ۵ـ۱ـ هدف و علت انتخاب موضوع ۵ ۶ـ۱ـ فرضیه های تحقیق ۶ ۷ـ۱ـ قلمرو تحقیق ۷ ۸ـ۱ـ جامعه ی …

مشاهده جزییات

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs161 فایل وورد ۹۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله هدف و ضرویات انجام تحقیق فرضیات تحقیق واژگان تحقیق مطالعات نظری تاریخچه شرکت چارت سازمانی پیشینه نظری تحقیق مدیرت مالی وظایف مدیریت مالی محیط عملیاتی مدیریت مالی صورت های مالی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی …

مشاهده جزییات

پروژه انحرافات در حسابداری صنعتی و هزینه یابی استاندارد

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs160 فایل وورد ۲۵۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب حسابداری صنعتی وظایف حسابداری صنعتی تفاوتهای حسابداری صنعتی با حسابداری مالی اهداف سیستم حسابداری سه هدف عمده سیستم حسابداری آشنایی با برخی از واژه ها و اصطلاحات و طبقه بندیها در حسابداری صنعتی بهای تمام شده (cost) هزینه (Expense) …

مشاهده جزییات

بررسی مشکلات قیمت گذاری در صنعت پرس سازی سفارشی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs159 فایل وورد ۳۵ صفحه ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده در این جهت هدف تحقیق حاضر عبارتست از : مقدمه بیان موضوع اهمیت موضوع اهداف تحقیق محدودیت های تحقیق تعریف اصطلاحات ادبیات تحقیق و مبانی نظری تعریف قیمت، اهمیت آن و اهداف قیمت گذاری تعریف قیمت : اهمیت …

مشاهده جزییات

بررسی تأثیر یارانه‌های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs158 فایل وورد ۷۸ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار تاریخچه فصل اول (کلیات) بیان مسئله ضرورت واهمیت تحقیق اهداف تحقیق سؤال‌های تحقیق فرضیه‌های تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم (ادبیات تحقیق) مقدمه ادبیات تحقیق تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران فصل سوم (روش های تحقیق) …

مشاهده جزییات

بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانک ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs157 فایل وورد ۵۵ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه سؤال اصلی تحقیق فرضیه‌های تحقیق هدف تحقیق روش تحقیق جامعه آماری تحقیق تعیین حجم نمونه وروش نمونه‌گیری بانکداری الکترونیکی ( E banking   ) بانکداری الکترونیکی در ایران ۱- تعریف ۲- از دیدگاه بانکداری سنتی و الکترونیکی کشور …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs156 فایل وورد ۷۱ صفحه ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار : فصل اول – معرفی سامسونگ آشنایی با شرکت سامسونگ قدرت بازاری سامسونگ الکترونیک در ۵ زمینه تجاریکار میکند: Giheung ،Gyeonggi-do در کره جنوبی – نیمه هادی نام‌های تجاریشرکت سامسونگ الکترونیک در یک نگاه تاریخچه حوزه های فعالیت …

مشاهده جزییات

نحوه تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs151 فایل وورد ۸۰ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنـوان    صفحه مقدمه     ۱ فصل اول – کلیات تحقیق    ۲ صورت‌های مالی تلفیقی     ۳ مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی     ۵ الزام صورت‌های مالی تلفیقی     ۶ کنترل (تسلط)     ۷ ارائه صورت‌های مالی تلفیقی     ۹ …

مشاهده جزییات

توسعه بانکداری الکترونیک در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs150 فایل وورد ۱۱۵ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب  فصل اول : کلیات تحقیق ۲ ۱-۱- بیان موضوع و مسأله تحقیق ۴ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۴-۱- گزاره های تحقیق ۵ ۱-۴-۱- اهداف تحقیق ۵ ۲-۴-۱- فرضیه های تحقیق ۶ ۵-۱- متغییر های تحقیق ۷ ۶-۱- …

مشاهده جزییات