اطلاعیه

کتب حسابداری و اقتصاد

بانکداری و انتقال الکترونیکی در ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs187 فایل وورد ۲۳۵ صفحه ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب : پیشگفتار فصل اول : تجارت الکترونیکی ۱ـ۱ـ مقدمه ۲ـ۱ـ مفهوم تجارت الکترونیکی ۳ـ۱ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی ۴ـ۱ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی ۵ـ۱ـ معایب تجارت الکترونیکی ۶ـ۱ـ مراحل تجارت الکترونیکی ۷ـ۱ـ مدلهای تجارت الکترونیکی ۸ـ۱ـ عواملی که باعث شتاب …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب  فصل اول : کلیات مقدمه  ۹ ۱-۱- تعریف موضوع و بیان مسأله  ۱۱ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق  ۱۴ ۳-۱- اهداف تحقیق  ۱۵ ۴-۱- فرضیات تحقیق  ۱۷ ۵-۱- روش تحقیق  ۱۷ ۶-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات …

مشاهده جزییات

راهکارهای مقابله با پول شویی و اثرات آن

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs183 فایل وورد ۱۳۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمات ۱. فهرست ۲. چکیده فصل اول: مقدمه پژوهش ۱-۱ مقدمه پژوهش ۲-۱ طرح مسأله پژوهش ۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله الف) تعریف پول شویی ب) ضرورت مبارزه با پول شویی ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ روش تحقیق ۶-۱ …

مشاهده جزییات

اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs182 فایل وورد  تعداد صفحات : ۲۶۴ صفحه  ۱۸۰۰۰ تومان فاقد منابع توضیحی مختصر ازمقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک : شوک های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌ های اقتصادی شده، بی ثباتی …

مشاهده جزییات

بررسی دایره حسابداری شعب بانک ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs181 فایل وورد ۱۵۰ صفحه ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه    ۱ شرح وظایف دایره حسابداری شعب    ۳ حسابداری شعب: عملیات حسابداری پرداخت حقوق کارکنان از طریق دایره حسابداری    ۷ نحوه پرداخت مساعده به کارکنان    ۸ چک: ۱- تعریف چک    ۹ ۲- ارکان چک    ۹ ۱-۲- تاریخ صدور چک    …

مشاهده جزییات

کلیاتی از سازمان همکاری های اقتصادی اکو (ECO)

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs180 فایل وورد ۱۲۹ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار ۱ بخش اول –  کلیات ۲ فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه ۲ مبحث اول- نظریه همگرایی ۳ مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش ۴ ۱-عامل جغرافیایی ۵ ۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی  ۵ ۳-مقتضیات نظام بین المللی ۶ ۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی ۶ ۵-منافع …

مشاهده جزییات

مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : ۱-۱- تعریف موضوع ۲-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۳-۱- فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق ۴-۱- هدف تحقیق ۵-۱- قلمرو تحقیق ۶-۱- مشکلات و محدودیتهای تحقیق ۷-۱- تعریف و واژه ها فصل …

مشاهده جزییات

بررسی سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول۱۶۷ hs فایل وورد ۵۰ صفحه ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با سازمان مقدمه تاریخچه فعالیت شرکت فصل دوم: فعالیتهای مربوط به کارآموزی حسابداری و ثبت های مربوط به آن امور بانکها تنخواه گردان نگهداری و حفاظت اموال صدور سند حسابداری مبحث بایگانی اسناد فصل سوم: حسابداری سازمان مبانی تهیه …

مشاهده جزییات

بررسی اقتصاد ایران

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs166 فایل وورد ۲۳۹ صفحه ۲۳۰۰۰ تومان فهرست ۱-۱ مقدمه ۲-۱ خصوصیت اقتصاد ایران ۱- اقتصاد وابسته به نفت خصوصیات اقتصاد نفتی ۲- دولتی بودن اقتصاد ۲- کمبود سرمایه گذاری خارجی شاخص های جهانی شدن در اقتصاد ایران فصل دوم: اوضاع طبیعی و جغرافیائی ۱-۲ تاثیرات اوضاع طبیعی …

مشاهده جزییات

بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین غیردولتی سهامی عام

دانلود مقالات فارسی رشته حسابداری

کد محصول hs164 فایل وورد ۹۱ صفحه ۱۵۰۰۰ تومان مقدمه ۵ دامنه کاربرد ۵ هدف صورتهای مالی ۶ مسئولیت صورتهای مالی ۷ ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری ۷ تداوم فعالیت ۱۲ ثبت رویه در نحوه ارائه ۱۳ ساختار و محتوا ۱۹ تشخیص صورتهای مالی ۱۹ دوره گزارشگری ۲۰ ترازنامه …

مشاهده جزییات