خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / پروژه انبارداری اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان

پروژه انبارداری اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان

کد محصول hs212

فایل وورد

۶۰ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصـل اول
مقـــدمــه
۱) اصول کلی کنترل موجودیها
۲) حفـاظـت از مــوجـودیهـا
۳) انبارداری و عملیات روزمره آن
۴) ســازمان و محــل انبــار در اتحادیه
۵) ایمنــی انبـــار در اتحادیه
۶) سـازمـان داخلـی انبـارهـــا
۱)طبقه‌بندی و کدگذاری موجودیها
۲)تکنیکهای کنترل و مدیریت موجودیها
۹) سیستم ثبت دائمــی
مزایای عمده سیستم ثبت دائمی
۱۰) تعیین با صرفه‌ترین مقدار برای نگهداری موجودیها
الف : روش دفعات گردش موجودیها
۱۱) تعیین زمان سفارش
۱۲) شمارش موجودیها
سیستم‌های ثبت موجودی‌ها
۱۳) سیستم ثبت ادواری
۱۴) سیستم ثبت دائمی
۱۵) روش شناسایی ویژه موجودیها
۱۶) روش اولین صادره از اولین وارده
۱۷) روش اولین صادره از آخرین وارده
۱۸) روش میانگین موزون

فصل دوم
مقـــــدمــــه
اهداف کلی واحد تجاری اتحادیه
چارت تشکیلاتی سازمان
نمودار ERD
نمودار سطح دو
فعالیتهای موجود در سیستم انبار شرکت
فرمها و گزارشهای موجود در سازمان
۱. پوشه مشتریان و بازاریابها (برگه لوت)
۲. بــرگ خـــروج
۳. فاکتور فروش
۴. فرم بایگانی فروش
۵. فرم کالاهای برگشت از خروج
۶. فرم کالاهای برگشتی از خرید
۷. فرم رسید وجه و چک‌ها
۸. بــرگ هــزینــه
بررسی بهره‌وری سیستم دستی در سازمان و ارائه یک طرح کلی برای ماشینی کردن سیستم انبار

فصل سوم
برسی کارایی یک سیستم ماشینی انبارداری برای یک واحد تجاری (اتحادیه فرهنگیان)
مقــدمــــه
³ کاهش هزینه‌ها (اعم از نیروی انسانی و هزینه‌های دیگر)
³ تسریع در امر مبادلات کالا
³ بهینه‌سازی امر خرید و فروش
³ افزایش احاطه مدیر بر مبادلات روزمره سازمان
فصل چهارم
تهیه فرمهای موردنیاز
دفتــر روزنــامــه
کــاربــرگ
اصــلاح حسـابهـای دفتـر کــــل
ثبت بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه
خــلاصــه ســود و زیــان
دفتـــر کــل یــا حســاب T
تهیه تراز آزمایشی
فرم های مربوط به حسابداری

فصل ششم
صورتحساب عملکرد اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان
منابع و ماخذ