اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho161 قالب فایل:      Word تعداد صفحات:     ۷۷ قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان چکیده :            ۴ مقدمه:   ۷ مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی     ۸ گفتار دوم : دعوای خصوصی       ۱۱ مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل          ۱۲ گفتار اول : اقرار ۱۳ گفتار دوم : شهادت شهود            …

مشاهده جزییات

بررسی کودک ربایی از دیدگاه حقوقی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho160 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه : ۵ مقدمه ۷ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ ۹ ۱۲ ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: ۹ حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم: ۱۲ صور خاص آدم ربایی …

مشاهده جزییات

بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho159 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۷ مقدمه ۸ معنای توبه ۱۰ توبه از دیدگاه جرم شناسی ۱۴ جایگاه حقوقی توبه ۱۵ حقیقت توبه ۱۵ ارکان و شرایط توبه ۱۷ اثر توبه ۲۱ توبه یکی از روشهای قرآن در روان درمانی ۲۲ اهمیت …

مشاهده جزییات

قاعده درء و حد در حقوق کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب بخش اول : جا یگاه و حدود قاعده درء فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۱: قواعد ۲: فقه ۳: مفهوم …

مشاهده جزییات

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه: تاریخچه مختصر: بخش نخست : جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho155 تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب دیباچه  ۶ بخش اول: نظم عمومی در حقوق  ۱۱ فصل اول تاریخچه  ۱۲ فصل دوم: مبانی نظم عمومی  ۱۹ مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی  ۲۱ فصل سوم: تعریف نظم عمومی  ۲۴ مبحث اول: نظریه نوعی  …

مشاهده جزییات

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho154 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ بخش اول: اشتباه بطور کلی فصل اول: تعریف اشتباه ۲ فصل دوم: اقسام اشتباه ۳ فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶ فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸ مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸ مبحث دوم: اشتباه در …

مشاهده جزییات

شروط نامشروع در قراردادها

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho153 تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع ۳ فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه ۵ گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» ۷ گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن ۱۵ مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho152 تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام ۲ ۱-۱- ویژگی‏های مالکیت فکری ۲ ۱-۲- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری ۴ ۱-۳- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن ۸ ۱- شاخه مالکیت صنعتی ۸ ۲- شاخه مالکیت ادبی …

مشاهده جزییات