کتب حقوق فقه علوم سیاسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حقوق در گرایش های حقوق عمومی ، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل و حقوق خانواده و حقوق خصوصی و علوم سیاسی و فقه مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی توقیف اموال در حقوق ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho163 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت فصل اول: قواعد عمومی ۱-۱- مقدمات و شرایط …

مشاهده جزییات

بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاک

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho162 تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱-تعریف گفتار اول ثبت گفتار دوم اسناد گفتار سوم املاک ۲- تاریخچه ثبت ۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران ۴-تشکیلات اداری ثبت ۵- دفاتر ثبت ۶-ترتیب تنظیم دفاتر ۷-مراجعه به دفاتر ثبت ۸-اصلاحات مامورین …

مشاهده جزییات

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho161 قالب فایل:      Word تعداد صفحات:     ۷۷ قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان چکیده :            ۴ مقدمه:   ۷ مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی     ۸ گفتار دوم : دعوای خصوصی       ۱۱ مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل          ۱۲ گفتار اول : اقرار ۱۳ گفتار دوم : شهادت شهود            …

مشاهده جزییات

بررسی کودک ربایی از دیدگاه حقوقی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho160 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب خلاصه : ۵ مقدمه ۷ عنصر قانونی جرم آدم ربایی وبررسی قوانین ناسخ ومنسوخ ۹ ۱۲ ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: ۹ حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم: ۱۲ صور خاص آدم ربایی …

مشاهده جزییات

بررسی جایگاه توبه در حقوق کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho159 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۷ مقدمه ۸ معنای توبه ۱۰ توبه از دیدگاه جرم شناسی ۱۴ جایگاه حقوقی توبه ۱۵ حقیقت توبه ۱۵ ارکان و شرایط توبه ۱۷ اثر توبه ۲۱ توبه یکی از روشهای قرآن در روان درمانی ۲۲ اهمیت …

مشاهده جزییات

قاعده درء و حد در حقوق کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب بخش اول : جا یگاه و حدود قاعده درء فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۱: قواعد ۲: فقه ۳: مفهوم …

مشاهده جزییات

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه: تاریخچه مختصر: بخش نخست : جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho155 تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب دیباچه  ۶ بخش اول: نظم عمومی در حقوق  ۱۱ فصل اول تاریخچه  ۱۲ فصل دوم: مبانی نظم عمومی  ۱۹ مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی  ۲۱ فصل سوم: تعریف نظم عمومی  ۲۴ مبحث اول: نظریه نوعی  …

مشاهده جزییات

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho154 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ بخش اول: اشتباه بطور کلی فصل اول: تعریف اشتباه ۲ فصل دوم: اقسام اشتباه ۳ فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶ فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸ مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸ مبحث دوم: اشتباه در …

مشاهده جزییات