اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho308 تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده  ۲ مقدمه  ۴ دیدگاه‌های مهم ژئوپلتیک  ۸ جایگاه ژئوپلتیک ایران در نظریات مذکور  ۱۳ علایق ژئوپلتیک قدرتهای جهانی نسبت به ایران در قرن بیستم ۱۴ ویژگی‌ها و امتیازات ژئوپلتیک ایران در قرن بیستم  ۱۵ آثار علایق ژئوپلتیک …

مشاهده جزییات

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho307 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان  فهرست مطالب مقدمه  ۶ کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی  ۸ اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن  ۸ دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی  ۹ سوم: مفهوم معامله کالی به کالی …

مشاهده جزییات

بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho305 تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایلword قیمت: ۹۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم الف – ورود روسها به منطقه ب – تکاپوهای کردها فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کردستان) الف – شکل گیری کومله ژ . …

مشاهده جزییات

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این مقاله موجود نیست فهرست مطالب پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)  ۱ مقدمه  ۵ بخش اول : مبانی و کلیات فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد   ۱۰ گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت  ۱۱ گفتار دوم : آیین کار شورا …

مشاهده جزییات

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب پیشگفتار  ۱ بخش اول : مقدمه نظری ۲ کلیات پژوهش ۳ ۱-طرح مساله ۳ ۲-انگیزه انتخاب موضوع ۴ ۳-اهمیت موضوع ۴ ۴- سئوال اصلی ۴ ۵- فرضیه اصلی …

مشاهده جزییات

تجارت بین الملل و رشد اقتصادی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho302 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:کلیات تحقیق چکیده ۱-۱- مقدمه ۱ ۲-۱- تعریف مسئله ۲ ۳-۱- فرضیات تحقیق ۷ ۴-۱- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح ۷ ۵-۱- روش تحقیق ۸ ۶-۱- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات …

مشاهده جزییات

تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho301 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ کلیات ۳ ۱- بیان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش ۳ ۲- اهمیت پژوهش ۴ ۳- اهداف پژوهش ۵ ۴- روش پژوهش ۵ ۵- پیشینه پژوهش ۵ ۶- محدودیت های پژوهش ۶ فصل اول …

مشاهده جزییات

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho298 تعداد صفحات: ۸۹ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مقدمه بهره نخست:مفاهیم فصل اول: قومیت و قوم گرائی -سیری در نظریه پردازی در باره ناسیو نالیسم قومی – پیشینه گرایان – ابزارگرایان – مفهوم قومیت – فرق بین مفهوم قومیت و ملیت – اقلیتهای قومی – عوامل پیوند درونی …

مشاهده جزییات

تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر حمله نظامی آمریکا علیه ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho297 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطاب مقدمه  ۳ چهار چوب نظری  ۶ فصل اول ژئواکونومیک خلیج فارس  ۱۶ عوامل همگرایی و همکاری  ۱۸ همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس ۲۰ تولیدات نفتی و غیر نفتی  ۲۱ منابع فصل دوم سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس …

مشاهده جزییات

بررسی ژئوپلیتیکی مرز دو کشور ایران و آذربایجان

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho296  تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول: گفتار اول: مرز ومرزبانی گفتار دوم برخی تعاریف واصطلاحات مرزی الف) تعاریف واصطلاحات عمومی مرزی ب)تعاریف واصطلاحات مربوط به رودخانه های مرزی ج)تعاریف واصطلاحات مربوط به معاهدات مرزی بخش دوم گفتار اول الف)وضعیت کلی مرزهای …

مشاهده جزییات