اطلاعیه

شروط نامشروع در قراردادها

کد محصول ho153

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع ۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» ۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن ۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران ۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی ۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی ۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها ۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح ۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح ۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری ۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع ۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق ۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط ۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد ۵۴

بخش دوم: آثار شرط نامشروع ۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد ۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع ۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع ۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد ۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن ۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع ۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع ۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث ۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد ۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له ۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد ۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث ۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث ۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث ۸۴
نتیجه ۸۶
فهرست منابع ۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.