اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب الف) اهدای گامت و حقوق جزا ب) قانون مدنی و اهدای جنین آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور فصل اول  : تعاریف و کلیات شرایط …

مشاهده جزییات

اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho171 تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه روایت صحیحه الوعبیده از حضرت باقر (ع ): موارد لزوم سقط جنین سقط جنین خود به خودی یا مرضی : سقط درمانی : سقط ضربه ای : سقط جنین جنایی انگیزه های سقط جنین عمدی انواع الاجهاض …

مشاهده جزییات

ابراء،آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب چکیده تحقیق مقدمه فصل اول ۱-۱- بیان موضوع ۲- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء ۲-۱- تعریف لغوی ابراء ۲-۲- تعریف اصطلاحی ابراء ۲-۲-۱- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق ۲-۲-۲- …

مشاهده جزییات

جایگاه آزادی‌های فرهنگی در نظام حقوق اساسی ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی گفتار اول: حق‌های فرهنگی مبحث اول- چهارچوب فرهنگ مبحث دوم- نقش حکومت در فرهنگ گفتار دوم- بنیاد نظری آزادی‌های فرهنگی مبحث …

مشاهده جزییات

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho167 تعداد صفحات: ۱۳۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست ایراد و آثار آن بر دادرسی فصل اول – کلیات ۴ بخش اول – مقدمه ۴ بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن ۶ بند اول – ایراد چیست ۶ بند دوم – انواع ایراد ۸ بند سوم …

مشاهده جزییات

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

 کد محصول ho166 تعداد صفحات: ۵۱ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۷ الف) جنایات علیه بشریت ۷ ب) سؤالات اصلی تحقیق ۸ ج) فرضیه‌‌های تحقق  ۹ د) روش و نوع تحقیق  ۹ و) اهداف تحقیق ۹ مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت  ۱۱ الف) در صلح …

مشاهده جزییات

لوث در نظام حقوقی ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho165 تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول :‌کلیات ۱ مقدمه ۲ بخش اول : پیش درآمد ۳ بخش دوم: واژه شناسی لوث ۲۷ الف – معنای لغوی لوث ۲۷ ب – معنای اصطلاحی ۲۷ بخش سوم: مشروعیت لوث ۲۹ مبحث اول: احادیث ۲۹ …

مشاهده جزییات

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho164 تعداد صفحات: ۵۸ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران نخست کلمه معاهده تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی الف – در حقوق بین الملل ۱- توافق بین المللی …

مشاهده جزییات

بررسی توقیف اموال در حقوق ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho163 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت فصل اول: قواعد عمومی ۱-۱- مقدمات و شرایط …

مشاهده جزییات

بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاک

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho162 تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱-تعریف گفتار اول ثبت گفتار دوم اسناد گفتار سوم املاک ۲- تاریخچه ثبت ۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران ۴-تشکیلات اداری ثبت ۵- دفاتر ثبت ۶-ترتیب تنظیم دفاتر ۷-مراجعه به دفاتر ثبت ۸-اصلاحات مامورین …

مشاهده جزییات