اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

کارتحقیقی ۲ – متخلف از اجرای تعهد

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho141 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۳ فصل اول: کلیات مبحث اول ـ بخش اول ـ اوصاف تعهد ۵ گفتار اول ـ رابطه حقوقی ۶ گفتار دوم ـ الزام آور بودن رابطه حقوقی ۶ بخش دوم ـ عناصر تعهد ۷ گفتار …

مشاهده جزییات

مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho140 تعداد صفحات: ۲۸ صفحه فایلword قیمت: ۶۰۰۰  تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه بخش اول: کلیات فصل اول: تعریف و مفهوم گفتار اول: معنا گفتار دوم: مفاهیم مترادف فصل دوم: اقسام و انواع مرور زمان گفتار اول: مرور زمان تعقیب گفتار دوم: مرور زمان صدور حکم قطعی گفتار سوم: …

مشاهده جزییات

بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق آ د ک

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho139 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه پیش گفتار بخش اول: تاریخچه ۱-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح ۲-وکیل متهم در ایران باستان ۳-وکیل متهم در اسلام ۴-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ۵-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل …

مشاهده جزییات

مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی-کامن لا و حقوق اسلامی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho138 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی ۲ گفتار اول: معیار و ملاک دسته بندی نظامهای حقوقی ۳ گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی ۵ گفتار سوم: نظام های مختلط ۶ فصل …

مشاهده جزییات

کار تحقیقی حفاری غیر مجاز

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه فصل اول : کلیات ۱-۱ طرح مساله ۱-۲ هدف و انگیزه ی پژوهش ۱-۳ اهمیت موضوع ۱-۴ سوالات پژوهش ۱-۵- فرضیات پژوهش ۱-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی تحلیلی جرم جعل اسکناس

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho136 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول : کلیات ۴ گفتار اول : مقدمه ۵ گفتار دوم : پیشینه تاریخی   ۷ مبحث اول : پیدایش پولهای فلزی و ماقبل آن ۷ مبحث دوم : پیدایش پولهای کاغذی  ۸ گفتار سوم : تعاریف …

مشاهده جزییات

استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho135 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مقدمه ۱ چکیده کار تحقیقی ۷ پیشینه تاریخی ۱۰ نتیجه ۱۷ فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲ بخش نخست – کلیات ۲۳ گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳ گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹ گفتار …

مشاهده جزییات

بررسی و تحلیل جرم خیانت به کشور در ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho134 تعداد صفحات: ۶۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: کلیات ۲ مبحث اول: شناخت موضوع ۳ الف : تاریخچه جرم خیانت به کشور در ایران ۴ ب : مصادیق خیانت در حقوق اسلام ۵ مبحث دوم: مفهوم جرایم بر ضد امنیت و آسایش …

مشاهده جزییات

نحوه احضار متهم ، شهود و مطلعین

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho133 تعداد صفحات: ۳۸ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله هدف تحقیق فصل دوم : کیفیت احضار شهود و مطلعین مقدمه ابلاغ احضارنامه ضمانت اجرای احضارنامه شرایط جلب متهم تفاوت احضارنامه یا برگ جلب ضوابط ناظر به احضار متهم موارد احضار شهود …

مشاهده جزییات

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب چکیده ۱ مقدّمه ۲ فصل اوّل: قواعد کلّی مسئولیّت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیّه مبحث نخست: دیدگاه قانونگذار ۷ مبحث دوم: مشخّصات تصادم موضوع موادّ ۳۳۵ قانون مدنی و ۳۳۶ قانون …

مشاهده جزییات