اطلاعیه

ماهیت حقوقی مهر و تحویل آن

کد محصول ho158

تعداد صفحات: ۶۸ صفحه فایلword

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه . . . ۴
بخش اول : تعریف مهر و ماهیت حقوقی آن . . . .۵
فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران  . .۶
مبحث اول – مهر . . . .۶
مبحث دوم – مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن  . . .۸
مبحث سوم – مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین  . ۹
مبحث چهارم – شرایط صحت مهر . ۱۲
مبحث پنجم – چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد  . . . .۱۴
مبحث ششم – نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه  . .۱۵
مبحث هفتم – تفاوت مهر با دیون  . ۱۷
فصل دوم : انواع مهر  .۱۹
الف : مهر المسمی. . .۲۰
ب : مهر المثل  . . . . ۲۰
ج : مهر المتعه  . . . . ۲۱
د : مهر السنه  ۲۲

مبحث اول – بررسی انواع مهر
۱¬- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی  . . . .۲۳
۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه  .۲۳
مبحث دوم – بررسی حق حبس در مهریه  .۲۴
مبحث سوم – تفویض مهر  . ۲۶
مبحث چهارم – بررسی مهر زن پس از طلاق . . . . ۲۸
مبحث پنجم – ابراء زوج نسبت به مهریه  . .۲۹
مبحث ششم – مهر و فوت زوج  . . .۳۰
فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع  . . ۳۱
مبحث اول – ماهیت مهر در نکاح منقطع  . .۳۱
مبحث دوم – خصوصیات مهر در عقد منقطع  . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه . . . ۳۶
فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه  . .۳۷
مبحث اول – احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه  . . .۳۸
مبحث دوم – مهریه به نرخ روز  . . .۴۰
مبحث سوم – بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲  . ۴۳
مبحث چهارم – نحوه ایفای تعهد  . .۴۵
مبحث پنجم – وجه رایج در پرداخت مهریه  . . . . .۴۶
فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج  .۴۸
مبحث اول – مهر دین بر ذمه شوهر  ۵۲
مبحث دوم – عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه  . ۵۴
۱- مهر و اعسار زوج  . . .۵۴
۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  ۵۵
۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام  . . . . .۵۵
فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه  . .۵۹
مبحث اول – مراجع مطالبه مهریه  .  ۵۹
مبحث دوم – هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن  . . . . .۶۰
نتیجه گیری . .۶۱
منابع  .۶۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.