اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

مجازات های جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه ۱ – طرح مساله ۲- تحقیقات و مطالعات قبلی ۳- ضرورت تحقیق ۴- فرضیه ها ۵- روش تحقیق ۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب …

مشاهده جزییات

حقوق کودک در قرآن و سنت

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho150 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان  فهرست مطالب کلیات    ۱ مقدمه    ۳ بیان مسأله     ۳ اهمیت مسأله     ۴ سؤال اصلی تحقیق    ۴ سؤال فرعی تحقیق    ۴ فرضیه اصلی     ۴ فرضیه فرعی    ۴ پیشینه تحقیق    ۵ روش تحقیق    ۶ محدودیت ها و مشکلات تحقیق    …

مشاهده جزییات

مباحث حقوقی و اخلاقی اتانازی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho149 تعداد صفحات: ۷۹ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه ۱ فصل اول حیثیت عمومی و خصوصی جرم ۲ اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی ۷ رضایت به قتل در حقوق اسلامی ۸ علل اختلاف فقها در اذن به قتل ۱۰ خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام ۱۱ فصل دوم گذشت …

مشاهده جزییات

افتراء و نشر اکاذیب و تفاوت آنها

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho148 تعداد صفحات: ۳۸ صفحه فایلword قیمت: ۸۰۰۰ تومان  فهرست مطالب عنوان    صفحه مقدمه    ۵ و۶  سابقه‌ی تاریخی افتراء    ۷ و۸  فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء    ۸ و۹  بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء    ۱۰  بخش دوم : رکن قانونی    ۱۱ و ۱۲ بخش …

مشاهده جزییات

تخفیف و تبدیل مجازات

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho147 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات ۱. ضرورت اعمال کیفیت مخففه ۲. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد ۳. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۴. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۵. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است ۶. ذکر جهات …

مشاهده جزییات

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه بخش نخست : تعریف هیات منصفه  ۷ مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن ۷ …

مشاهده جزییات

تاثیر مستی ارادی بر مسئولیت کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho145 تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول – بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت ۴ ۱-۱- تعریف مست و مستی ۵ ۱-۲- صفات مستی ۶ ۱-۳- عوارض مستی ۷ ۱-۴- اسباب مستی ۸ ۱-۴-۱- الکل ۸ ۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی ۱۱ ۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی ۱۲ …

مشاهده جزییات

انواع ازدواج های غیر قانونی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho144 تعداد صفحات: ۲۶ صفحه فایلword قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست عناوین چکیده  ۳ ۱ مقدمه ۴ ۲ ارکان و شرایط صحت عقد ازدواج        ۶ ۲-۱تفاوت جنسی و موجودیت طرفین ازدواج         ۶ ۲-۲رضایت طرفین ازدواج           ۷ ۲-۳ ازدواج به ولایت      ۸ ۲-۴ .وکالت در ازدواج   ۹ ۲-۵اهلیت طرفین            ۹ ۲-۶.سن …

مشاهده جزییات

مبانی اعمال رژیم ارفاقی در جرایم سیاسی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho143 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب  مقدمه ۱ مبانی اعمال رژیم ارفاقی در جرایم سیاسی ۱ گفتار دوم: امتیازات متهمین سیاسی در مرحله دادرسی ۶ گفتار سوم، امتیازات مجرمین سیاسی بعد از دادرسی و تحمل دوران محکومیت ۶ گفتار اول: امتیازات متهمین سیاسی در …

مشاهده جزییات

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل ( کار تحقیقی ۱)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho142 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: کلیات ۴  مبحث اول: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل جاده‌ای ۶ مبحث دوم: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل ریلی(راه‌آهن) ۷ مبحث سوم: حمل و نقل دریائی و هوائی ۱۲ الف: …

مشاهده جزییات