اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho184 تعداد صفحات: ۶۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه واژگان کلیدی تعریف و تاریخچه کتب لغت ترمینولوژی حقوق بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی تعریف کلی عنصر مادی عنصر مادی جرم رشاء عنصر معنوی عنصر قانونی نتیجه گیری: رایش عنصر مادی عنصر معنوی …

مشاهده جزییات

کار تحقیقی – بررسی تطبیقی عقد قرض

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho183 تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیش گفتار مقدمه بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن الف : معانی لغوی قرض ب : انواع قرض ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره د : اهمیت قرض در شرع بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد …

مشاهده جزییات

قواعد حاکم بر مزایده و حراج در حقوق ایران

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه ۱ بیان مسئله: ۳ فرضیه‌ها: ۳ بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج ۴ فصل اول: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج ۵ مبحث اول: حراج در قانون شهرداری ۶ گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری …

مشاهده جزییات

وظایف تشکیلات دیوان عدالت اداری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho181 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار    ……       ۲ فصل  اول  : تشکیلات دیوان عدالت اداری بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ….      ۵ بخش دوم : هیات عمومی دیوان    …     ۷ بخش سوم : ارکان دیوان   …..      ۹ بخش چهارم : اختیارات …

مشاهده جزییات

کار تحقیقی – خیار شرط

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho180 تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط مقدمه مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟ …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی جنایت بر میت

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho177 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول : کلیات ۳ مبحث اول : واژه شناسی  ۳ گفتار اول: مفهوم مرگ ۳ گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت ۶ مبحث دوم: سابقه تاریخی  ۸ گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و …

مشاهده جزییات

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho176 تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب  چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول- کلیات ۵ ۱-۱- تعاریف و مفاهیم ۶ ۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم ۶ ۱-۱-۱-۱- معنای لغوی جرم ۶ ۱-۱-۱-۲- تعریف جرم ۶ ۱-۱-۱-۲-۱- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی ۶ ۱-۱-۱-۲-۲- تعریف جرم از دیدگاه اسلام ۷ ۱-۱-۱-۲-۳- تعریف جرم …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه : معرفی موضوع: انگیزه انتخاب موضوع سوال و فرضیه تحقیق: روش تحقیق: پیشینه تحقیق: مشکلات و موانع تحقیق: بخش اول : کلیات فصل اول: تعریف، انواع، دلایل …

مشاهده جزییات

مروری بر جزای اسلامی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho174 تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها مبحث اول: پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی …

مشاهده جزییات

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب چکیده: مقدمه: فصل اول : کلیات مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) گفتار دوم :  …

مشاهده جزییات