اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

کارتحقیقی تعدیل قرارداد ( کار تحقیقی حقوق)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho391 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست عنوان طرح مبحث ۱ مقدمه ۱ اقسام تعدیل: قانونی، قراردادی ، قضایی ۱ مفهوم وسابقه نظریه عدم پیش بینی ۲ نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی ۳ تعدیل وتبدیل تعهد ۵ مبحث نخست:شباهت این دونهاد ۵ مبحث دوم:تفاوت تعدیل …

مشاهده جزییات

قاعده درء و حد در حقوق کیفری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب بخش اول : جا یگاه و حدود قاعده درء فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی ۱: قواعد ۲: فقه ۳: مفهوم …

مشاهده جزییات

کارتحقیقی انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho389 تعداد صفحات: ۲۷ صفحه فایلword قیمت: ۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                 صفحه انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی مقدمه فصل اول- انحلال شرکت های تعاونی باب اول- تعریف انحلال با ب دوم- مقاماتی که حق انحلال دارند باب سوم- موارد انحلال ۱)انحلال به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده …

مشاهده جزییات

کارتحقیقی بررسی تاثیر تجارت الکترونیک براعتبارات اسنادی ( کار تحقیقی ۲

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho388 تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایلword قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان بخش اول : کلیات فصل اول :  تعاریف مبحث اول : تاریخچه گفتار اول : سیر زمانی گفتار دوم : جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیک گفتار اول : مبانی تجارت الکترونیکی گفتار دوم : …

مشاهده جزییات

کارتحقیقی اصول حاکم بر قراردادها ( کار تحقیقی ۱ )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho387 تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست عنوان فصل اول : مفاهیم و کلیات ۱ مبحث اول: اصول حاکم بر قراردادها  ۲ گفتاراول ـ کلیات و تعاریف ۲ طرح بحث ۲ گفتار دوم- ماهیت حقوقی قراردادها  ۴ الف ـ عقد یا قرارداد ۴ ب- ایقاع ۵ …

مشاهده جزییات

کارتحقیقی ضمان معاوضی در بیع

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho386 تعداد صفحات: ۴۸ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست عنوان چکیده ضمان معاوضی چیست؟ تعریف ضمان و اقسام آن معنای ضمان: انواع ضمان: ضمان عقدی: ضمان قهری: ضمان معاوضی: تعریف و ماهیت ضمان معاوضی مبحث نخست: تعریف ضمان معاوضی مبحث دوم: ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با …

مشاهده جزییات

کارتحقیقی شرط ضمان مستاجر ( کار تحقیقی )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho385 تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان شرط ضمان مستاجر مقدمه بخش اول تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن گفتار اول : ضمان مستأجر در عین مستأجره الف ) بررسی و تحلیل نظریه فساد: ۱ ـ شرط ضمان مستأجر خلاف مقضای ذات …

مشاهده جزییات

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است. فهرست مطالب چکیده    ۱ مقدمه :  ۲ بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و خانواده شهدا فصل اول : تدابیر عام پیشگیری  …

مشاهده جزییات

بررسی سیره اخلاقی امام رضا (ع)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho383 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword قیمت: ۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق ۱- مقدمه ۲- اهمیت و ضرورت ۳- پیشینه ی تحقیق ۴- اهداف تحقیق ۵- روش تحقیق ۶- محدودیت های تحقیق و پیشنهادات ۷- معانی لغوی واژه ها فصل دوم: یافته های تحقیق بخش اول: …

مشاهده جزییات

آزادی مشروط ( کارتحقیقی ۱)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho382 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مقدمه  ۱ آزادی مشروط ۲ سابقه تاریخی آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران ۳ شرایط اعطای آزادی مشروط ۴ الف) شرایط ماهوی ۴ ب) شرایط شکلی ۵ دلایل توجیه آزادی مشروط ۵ آثار آزادی مشروط ۸ نقص قانون آزادی …

مشاهده جزییات