اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

اختلاس – کار تحقیقی ۱

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho381 تعداد صفحات: ۸۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست چکیده  ۱ فصل اول کلیّات ۲ دیباچه  ۳ اختلاس  ۴ تعریف جرم در فقه اسلامی ۴ تعریف علمای حقوق از جرم  ۵ جرم در قانون مجازات اسلامی  ۵ تقسیمات کلی جرم  ۵ مستند قانونی جرم سرقت  ۹ مستند قانونی …

مشاهده جزییات

احکام‌ و آثار حق ارتفاق نسبت به ملک غیر در شهر سازی ( کار تحقیقی ۲ )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho380 تعداد صفحات: ۳۶ صفحه فایلword قیمت: ۷۰۰۰ تومان   فهرست :    مقدمه ….. ……….۳ مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر..۴ مالکیت تبعی.. ….. ۴ مالکیت فضا و قرار زمین….. ۴ تعریف حق ارتفاق.. …. ۸ حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود…. …..۱۰ تصرف …

مشاهده جزییات

ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho379 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب موضوع تحقیق تعریف مسئله مورد پژوهش فرضیات هدف تحقیق ضرورت تحقیق محدودیتها و مشکلات تحقیق واژه ها و اصطلاحات تحقیق ادبیات تحقیق تاریخچه نماز اهمیت نماز عبادت و خودسازی نماز اکسیر غم زدا نماز توانبخش روح و روان …

مشاهده جزییات

اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho378 تعداد صفحات: ۴۹ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه : ۱ بخش نخست – اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق ۳ ۱ ) عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن ۳ ۲ – حق داوری مردم ۵ ۳ ) اهمیت نیازهای اجتماعی ۸ ۴ ) مقاومت …

مشاهده جزییات

اصول حاکم بر قراردادها ( کار تحقیقی ۱ )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho376 تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست چکیده: فصل اول : مفاهیم و کلیات مبحث اول : اصول حاکم بر قراردادها اول ـ کلیات و تعاریف قرارداد دوم- ماهیت حقوقی قراردادها الف ـ عقد یا قرارداد  : ب ـ ایقاع: سوم- شرایط اساسی انعقاد قرارداد ۱) …

مشاهده جزییات

بررسی آیات وارده در شان حضرت امیر( ع) از دیدگاه مفسران شیعه و سنت

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho375 تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب کلیات  ۱ مقدمه ۲ اهمیت موضوع ۳ سوال تحقیق ۳ فرضیه ۳ پیشینه تحقیق ۳ چکیده ۴ فصل اول ۵ بررسی آیات از دیدگاه شیعه و سنت ۵ مقدمه ۶ تفسیر آیات وارده  ۶ فصل دوم: علل اختلافات …

مشاهده جزییات

بررسی آداب و احکام ازدواج در دین های مزدایی و مسیحیت و اسلام

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho374 تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان فهرست جایگاه و موقعیت زن ۱ مزدایی ۱ مسیحیت ۷ اسلام ۱۱ مفهوم ازدواج و اهداف آن ۱۶ مزدایی ۱۶ مسیحیت ۱۸ اسلام ۳۸ گونه های ازدواج ۴۳ مزدایی ۴۴ تک‌همسری ۴۴ چند همسری ۴۵ ازدواجهای پنجگانه ۴۵ ازدواج درون‌دینی …

مشاهده جزییات

ایثار و شهادت از دیدگاه قرآن و سیره نبوی به ویژه مصادیق آن در جامعه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho373 تعداد صفحات: ۱۴۸ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مسئله ۳-۱ اهداف تحقیق ۴-۱ اهمیت تحقیق ۵-۱ سئوالات با فرضیات تحقیق ۶-۱ تعریف واژگان اساسی تحقیق ب- معنا و مفهوم ایثار ارزش و اهمیت ایثار تاریخچه ی ایثار و شهادت ۱-۲ …

مشاهده جزییات

مفاهیم حقوقی اکراه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho372 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فصل اول : مقدمه ۱- تعریف اکراه ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۲- تعریف اصطلاحی ۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ۱- ارکان اکراه ۱-۱- وجود مکره بالفتح ۱-۲- وجود مکره …

مشاهده جزییات

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho370 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب کلیات ۱ مقدمه ۲ تعریف موضوع ۳ اهمیت موضوع ۳ پیشینه موضوع ۳ سئوال اصلی ۳ فرضیه ۳ سئوال‌های فرعی ۳ روش تحقیق ۴ محدودیت‌های تحقیق ۴ پیشنهادات ۴ چکیده ۵ فصل اول : بررسی لغوی لغات مطرح …

مشاهده جزییات