اطلاعیه

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

بهداشت جسم انسان در قرآن

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho358 تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق ۵ ۱- مقدمه ۶ ۲- تعریف موضوع و لزوم پرداختن به آن ۷ ۳- مروری بر مطالعات انجام شده ۷ ۴- اهداف تحقیق ۷ ۵- طرح سئوال و فرضیه ۷ ۶- روش تحقیق ۸ …

مشاهده جزییات

بررسی پوشش زنان ایران از دیروز تا امروز

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho357 تعداد صفحات: ۷۹ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول پوشاک زنان در ایران باستان زنان ایلامی زنان آشوری زنان ماد زنان هخامنشی زنان اشکانی زنان ساسانی فصل دوم حجاب زنان ایران باستان و تاثیر آن در اسلام فصل سوم لزوم پوشش زن از …

مشاهده جزییات

تجارت الکترونیک و ابعاد حقوقی آن

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho356 تعداد صفحات: ۶۱ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست عنوان مقدمه ۱ فصل اول ۳ کلیات تجارت الکترونیک ۳ گفتار اول : تجارت الکترونیکی چیست؟ ۴ کارت اعتباری چیست؟  ۴ تاریخچه  ۵ انواع کارت اعتباری  ۷ سیستم شماره گذاری  ۹ استفاده از کارت اعتباری  ۱۰ گفتار دوم : …

مشاهده جزییات

تاثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی از دیدگاه حافظ

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست پیش گفتار مقدمه فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه ۱ بیان مسئله    ۲ اهداف تحقیق ۳ اهمیت تحقیق ۴ سوالات یا فرضیات تحقیق ۵ تعریف واژگان اساسی ۶ فصل دوم: (پیشینه …

مشاهده جزییات

تفاوت مسئولیت قهری و قراردادی ( کار تحقیقی ۱)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho354 تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست عنوان فصل اول : مفاهیم و کلیات مسئولیت  ۱ مسئولیت مدنی و بازشناسی آن از سایر انواع مسئولیت ۲ کلیات  ۲ مسئول کیست؟ مسئولیت چیست؟ انواع مسئولیت کدام است؟ ۲ گفتار اول: تبیین مفهوم مسئول و مسئولیت ۲ گفتار …

مشاهده جزییات

تعلیق مجازات ( کارتحقیقی )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho353 تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست عنوان دیباچه  ۱ کلیات ۲ تعلیق مجازات ۲ تعلیق در لغت ۳ تعلیق مجازات چیست  ۵ مهمترین سوالات مطرح در مورد تعلیق مجازات  ۷ این مساله از دو جهت قابل پاسخ است:  ۹ پیشینه  ۱۰ بخش اول-آشنایی با مفهوم …

مشاهده جزییات

تعدیل قرارداد ( کار تحقیقی ۱ )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho352 تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست عنوان طرح مبحث ۱ مقدمه ۱ اقسام تعدیل: قانونی، قراردادی ، قضایی ۱ مفهوم وسابقه نظریه عدم پیش بینی ۲ نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی ۳ تعدیل وتبدیل تعهد ۵ مبحث نخست:شباهت این دونهاد ۵ مبحث دوم:تفاوت تعدیل …

مشاهده جزییات

تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول – تعادل – تعاریف لغوی و اصطلاحی – عدل – معنای اعتدال – معنای عدالت – واژه‌هایی که با عدل پیوند معنایی دارند – …

مشاهده جزییات

تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ( کار تحقیقی )

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho350 تعداد صفحات: ۳۱ صفحه فایلword قیمت: ۶۰۰۰ تومان فهرست عنوان فصل اول :تعاریف دعاوی تصرف ۱ مقدمه  ۲ گفتار اول : تصرف باین معنی عام ، دارای دو عنصر است :  ۴ گفتار دوم تصرف عدوانی ۶ گفتار سوم : عنصر مادی جرم تصرف عدوانی ۶ گفتار چهارم …

مشاهده جزییات

حق تعیین سرنوشت و تجزیه یک دولت ( کار تحقیقی ۱)

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho349 تعداد صفحات: ۸۴ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول :حق تعیین سرنوشت مقدمه  ۱ بخش اول ۳ فصل اول: مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعاد آن ۴ مبحث اول: سیر تاریخی اعمال حق تعیین سرنوشت ۱۰ مبحث دوم: راهکارهای مشروع اعمال حق تعیین سرنوشت ۱۴ …

مشاهده جزییات