اطلاعیه

روش های تحقیق

دانلود رایگان مقالات انگلیسی جدید در مورد روش های تحقیق با ترجمه تخصصی و بدون ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه موردی در علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  25000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعات موردی-غیر موردی: اصول ، روش ها ، جهت گیری و تفسیر

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  36000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تمثیل و ارزش استفاده از موارد و مطالعات موردی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  49000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه موردی در مهندسی نرم افزار – این یک مورد است و یک مطالعه است ، اما آیا یک مطالعه موردی است

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: مقاله کوتاه (Short communication)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 3  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   10 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  22000 تومان

مشاهده جزییات