اطلاعیه

علوم پزشکی

مقاله ترجمه شده نیوزوم های اصلاح شده ی انتی بادی انتی۱۲۳CD  برای دارورسانی هدفمند دانوروبیسین علیه لوسمی میلوئیدی حاد

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017 از نشریه Taylor & Francis
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  29000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی در چین در میان بیماران PLHIV

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 23000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات