علوم پزشکی

مقالات انگلیسی علوم پزشکی

مقاله ترجمه شده :  کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی در چین در میان بیماران PLHIV

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 23000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب

مقالات بیس انگلیسی 2012

 • سال نشر: 2012 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  68000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

 • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 15000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: h193 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۵۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ISI ترجمه شده رشته حسابداری:  حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی- مطالعه موردی دانمارک عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M546 قیمت فایل ترجمه شده  ۱۵۰۰۰    تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۹ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه  WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره عنوان انگلیسی: Evaluating …

مشاهده جزییات

 مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول:M25  قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۷ سال نشر: ۲۰۰۵  تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word عنوان فارسی:  مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران  عنوان انگلیسی:  A 0-1 goal programming model for nurse scheduling …

مشاهده جزییات