علوم پزشکی

مقالات انگلیسی علوم پزشکی

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R63 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی عنوان انگلیسی: THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER چکیده فارسی: نوروتروفین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: R53 قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب عنوان انگلیسی: Practical consensus guidelines for the management of enuresis چکیده فارسی: علی­رغم شیوع …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول: R50 قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده :  نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه عنوان انگلیسی: The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  کد محصول: h193 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۵۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ سال نشر: ۲۰۱۴ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ISI ترجمه شده رشته حسابداری:  حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی- مطالعه موردی دانمارک عنوان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M546 قیمت فایل ترجمه شده  ۱۵۰۰۰    تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۹ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه  WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره عنوان انگلیسی: Evaluating …

مشاهده جزییات

 مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول:M25  قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۷ سال نشر: ۲۰۰۵  تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word عنوان فارسی:  مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران  عنوان انگلیسی:  A 0-1 goal programming model for nurse scheduling …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: h147 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸  صفحه  WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد عنوان انگلیسی: Improving quality of care through improved audit and feedback چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:h90 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۲ صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات عنوان انگلیسی: Financing long-term care for frail elderly in …

مشاهده جزییات