اطلاعیه

علوم پزشکی

مقاله ترجمه شده راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب

مقالات بیس انگلیسی 2012

  • سال نشر: 2012 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  68000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  • سال نشر: 2013 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 15000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  کد محصول: M546 قیمت فایل ترجمه شده  ۱۵۰۰۰    تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۹ سال نشر: ۲۰۱۵ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه  WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره عنوان انگلیسی: Evaluating …

مشاهده جزییات

 مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

مقالات انگلیسی ترجمه شده 2005

  کد محصول:M25  قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۷ سال نشر: ۲۰۰۵  تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word عنوان فارسی:  مقاله ترجمه شده : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران  عنوان انگلیسی:  A 0-1 goal programming model for nurse scheduling …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول: h147 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۵۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۸  صفحه  WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد عنوان انگلیسی: Improving quality of care through improved audit and feedback چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:h90 قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۲ صفحه WORD عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات عنوان انگلیسی: Financing long-term care for frail elderly in …

مشاهده جزییات