اطلاعیه

علوم پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه همه گیری Covid-19 و آینده سیستم دانشگاهی نیجریه: تکاپو برای ارتباط کتابخانه ها

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده31000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه یادگیری و آموزش آنلاین در آموزش عالی در دوران قرنطینه بیماری COVID-19

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده33000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در رد فرضیه ظهور به عنوان نتیجه نو ترکیب رویداد اخیر

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  14000  تومان

مشاهده جزییات