علوم پزشکی

مقالات انگلیسی علوم پزشکی

مقاله انگلیسی با ترجمه تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در رد فرضیه ظهور به عنوان نتیجه نو ترکیب رویداد اخیر

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: مقاله کوتاه (Short Communication)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  8  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  14000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات