مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM59 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه عنوان انگلیسی: (Virtualization management web application software (O virt چکیده فارسی: oVirt (نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM58 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدل زبانی پیگیری تاپیک (موضوع) برای تشخیص گفتار عنوان انگلیسی: Topic tracking language model for speech recognition چکیده فارسی: در محیط واقعی، مشخصه …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM57 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ عنوان انگلیسی: The Logic Programming Paradigm and Prolog چکیده فارسی: زبان های برنامه های prolog …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM56 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مسئله مکان یابی تجهیزات ساده: بررسی و ادغام عنوان انگلیسی: The simple plant location problem – Survey and synthesis چکیده فارسی: با تاکید …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM55 قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی عنوان انگلیسی: Towards a Cognitive TCPIP Network Architecture …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM54 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده شبکه بی سیم یکپارچه سیسکو عنوان انگلیسی: The Cisco Unified Wireless Network چکیده فارسی: دانشجویان دانشگاه و دانشکده های امروزی، فعال، پر جنب و …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM53 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پروتکل کنترل نقل و انتقالات با پیمایش تطبیقی گذرگاه برای شبکه های بی سیم چند گره ای با ارتباط اینترنتی عنوان انگلیسی: TCP …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مشخصه ذخیره سازی در برنامه نویسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM52 قیمت فایل ترجمه شده:   ۷۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مشخصه ذخیره سازی در برنامه نویسی عنوان انگلیسی: Storage Class Specifiers in Programming چکیده فارسی: شما تنها می توانید از مشخصه ذخیره سازی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM51 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری عنوان انگلیسی: Situational Awareness as a Measure of Performance …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM50 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا عنوان انگلیسی: Service oriented architecture چکیده فارسی: معماری سرویسگرا (SOA)،الگوی معماری را برای توسعه نرم افزار ایجاد می کند. سیستم ها …

مشاهده جزییات