اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM51 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده آگاهی از شرایط به عنوان روش اندازه گیری عملکرد در فعالیت مشترک امنیت سایبری عنوان انگلیسی: Situational Awareness as a Measure of Performance …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM50 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری سرویسگرا عنوان انگلیسی: Service oriented architecture چکیده فارسی: معماری سرویسگرا (SOA)،الگوی معماری را برای توسعه نرم افزار ایجاد می کند. سیستم ها …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM49 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۶ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم استنتاج فازی تطبیقی (SAFIS) برای پیش بینی و شناسایی سیستم های غیرخطی عنوان انگلیسی: Sequential Adaptive Fuzzy Inference System (SAFIS) for nonlinear system …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده آسیب پذیری های امنیتی در DNS ( سیستم نام دامنه) و DNSSEC ( توسعه امنیت سیستم نام دامنه)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM48 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده آسیب پذیری های امنیتی در DNS ( سیستم نام دامنه) و DNSSEC ( توسعه امنیت سیستم نام دامنه) عنوان انگلیسی: Security vulnerabilities in …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM47 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مسیریابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای عنوان انگلیسی: Routing in Dynamic Network using Ants and Genetic …

مشاهده جزییات

معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM46 قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۹  صفحه word عنوان فارسی: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی عنوان انگلیسی: Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor چکیده فارسی: این مقاله پیش زمینه و استدلالی را …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM45 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه عنوان انگلیسی: Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ایجاد شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM44 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ایجاد شبکه عنوان انگلیسی: Networking چکیده فارسی: شما می توانید بدون جستجوی کابلی به بررسی پایانه های مربوط به شبکه های بیس ۲ …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM43 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد عنوان انگلیسی: New Cloud Architectures For The Next Generation internet چکیده فارسی: محاسبه به …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM42 قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه عنوان انگلیسی: Mobile device and malware related to this device چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات