مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM39 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی عنوان انگلیسی: Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM38 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۶۱    صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل عنوان انگلیسی: Kernel-based Virtual Machine (KVM) security چکیده فارسی: شما می توانید به پشتیبانی و حمایت ماشین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پروتکل مسیریابی دروازه داخلی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM37 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پروتکل مسیریابی دروازه داخلی عنوان انگلیسی: Interior Gateway Routing Protocol چکیده فارسی: پروتکل مسیریابی دروازه داخلی (IGRP) به عنوان پروتکل مسیریابی داخلی بردار …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM36 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۲  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته در مورد تشخیص نفوذ در شبکه و شناسایی کلاهبرداری عنوان انگلیسی: Improved competitive learning neural networks for network …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM35 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم عنوان انگلیسی: Fundamental Concepts of Dependability چکیده فارسی: قابلیت اطمینان به عنوان یک مشخصه …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM34 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا عنوان انگلیسی: From Transience to Persistence in Object Oriented Programming چکیده فارسی: برنامه های مقصود …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM33 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان عنوان انگلیسی: Free and Open Source search engine چکیده فارسی: پروژه Nutch، تلاشی برای ایجاد …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده برنامه فیس تایم (تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM32 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده برنامه فیس تایم (تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش عنوان انگلیسی: FaceTime for Mac چکیده فارسی: برنامه فیس تایم ( تماس ویدئویی) برای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM31 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر عنوان انگلیسی: Eye-blink detection system for human–computer interaction چکیده فارسی: در این مقاله …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM30 قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۳۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن عنوان انگلیسی: Exact methods for the asymmetric traveling salesman problem چکیده …

مشاهده جزییات