اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه چشم انداز جدیدی از سیستم برنامه ریزی تولید فیزیکی مجازی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 کنفرانس 16th IMEKO TC10 Conference
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در اتحادیه اروپا: تأثیرات هوش مصنوعی بر درک شهروندان از مشروعیت ورودی ، توان عملیاتی و خروجی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه Cambridge University Press
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 39000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه پیامدهای هوش مصنوعی بر اهداف حسابرسی صورت های مالی و راه های دستیابی به آنها

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده38000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی ، معرفی یک تکنیک دو سطحی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده29000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش فناوری های مرتبط با اینترنت در شکل دهی کار حسابداران: مسیرهای جدید برای تحقیقات حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه استراتژی و امنیت سایبری سازمانی: چشم انداز دانش – مسئله

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: مقاله مفهومی (Conceptual paper)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات