مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول:CM20 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی: Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM19 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید عنوان انگلیسی: Brocade Mobility Wireless LAN Solutions چکیده فارسی: راه حل های شبکه محلی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده : بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM18 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۳۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر عنوان انگلیسی: BitTorrent a peer-to-peer file sharing protocol چکیده فارسی: بیت تورنت، یک پروتکل …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM17 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن عنوان انگلیسی: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال ۱۹۴۸ تا تولید آیپاد

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM16 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال ۱۹۴۸ تا تولید آیپاد عنوان انگلیسی: Apple’s philosophy, from the original Macintosh in 1984 …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM15 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه عنوان انگلیسی: Assertion Based Verification of Multiple-Clock GALS  Systems چکیده فارسی: تجهیزات استاندارد EDA ABV …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM14 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL) عنوان انگلیسی: Analyzing the PGM protocol with uppaal چکیده فارسی: پروتکل …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM13 قیمت فایل ترجمه شده:   ۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب عنوان انگلیسی: Amoeba-Based Knowledge Discovery System چکیده فارسی: ما سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب یا سیستم …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM12 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر) عنوان انگلیسی: An examination of the relation between architecture and compiler چکیده فارسی: تعامل بین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM11 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) عنوان انگلیسی: An Analysis of Particle Swarm Optimizers چکیده فارسی: شما با صدای ساعتتان …

مشاهده جزییات