مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM19 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده راه حل های شبکه محلی بی سیم سیار بروکید عنوان انگلیسی: Brocade Mobility Wireless LAN Solutions چکیده فارسی: راه حل های شبکه محلی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده : بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM18 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۳۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۵ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده : بیت تورنت: پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر عنوان انگلیسی: BitTorrent a peer-to-peer file sharing protocol چکیده فارسی: بیت تورنت، یک پروتکل …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM17 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۵۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن عنوان انگلیسی: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال ۱۹۴۸ تا تولید آیپاد

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM16 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده فلسفه اپل، از محصولات اولیه مکین تاش در سال ۱۹۴۸ تا تولید آیپاد عنوان انگلیسی: Apple’s philosophy, from the original Macintosh in 1984 …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM15 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه عنوان انگلیسی: Assertion Based Verification of Multiple-Clock GALS  Systems چکیده فارسی: تجهیزات استاندارد EDA ABV …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM14 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL) عنوان انگلیسی: Analyzing the PGM protocol with uppaal چکیده فارسی: پروتکل …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM13 قیمت فایل ترجمه شده:   ۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب عنوان انگلیسی: Amoeba-Based Knowledge Discovery System چکیده فارسی: ما سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب یا سیستم …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM12 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر) عنوان انگلیسی: An examination of the relation between architecture and compiler چکیده فارسی: تعامل بین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM11 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) عنوان انگلیسی: An Analysis of Particle Swarm Optimizers چکیده فارسی: شما با صدای ساعتتان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM10 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم عنوان انگلیسی: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network …

مشاهده جزییات