اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM35 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۱ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۷   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم عنوان انگلیسی: Fundamental Concepts of Dependability چکیده فارسی: قابلیت اطمینان به عنوان یک مشخصه …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM34 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۰   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی مقصود گرا عنوان انگلیسی: From Transience to Persistence in Object Oriented Programming چکیده فارسی: برنامه های مقصود …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM33 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده موتور جستجوی با برنامه منبع باز و رایگان عنوان انگلیسی: Free and Open Source search engine چکیده فارسی: پروژه Nutch، تلاشی برای ایجاد …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده برنامه فیس تایم (تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM32 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده برنامه فیس تایم (تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش عنوان انگلیسی: FaceTime for Mac چکیده فارسی: برنامه فیس تایم ( تماس ویدئویی) برای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM31 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۱ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل انسان و کامپیوتر عنوان انگلیسی: Eye-blink detection system for human–computer interaction چکیده فارسی: در این مقاله …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM30 قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۳۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن عنوان انگلیسی: Exact methods for the asymmetric traveling salesman problem چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM29 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه عنوان انگلیسی: Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM28 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی عنوان انگلیسی: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فشرده سازی اطلاعات

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM27 قیمت فایل ترجمه شده:    ۲۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده فشرده سازی اطلاعات عنوان انگلیسی: Data compression چکیده فارسی: در دهه گذشته استفاده از فشرده سازی داده فراگیر شده است. از mp3 پلیرها گرفته …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری پایگاه داده

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM26 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری پایگاه داده عنوان انگلیسی: Database architecture چکیده فارسی: ما هم اکنون در شرایطی قرار داریم می توانیم تصویر مجزایی از بخش های مختلف …

مشاهده جزییات