اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول:CM5 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل عنوان انگلیسی: Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame چکیده فارسی: این مقاله به بررسی طرح …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM4 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ عنوان انگلیسی: A secure domain name system based on intrusion tolerance چکیده فارسی: DNS (سیستم نام دامنه) …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول:CM3 قیمت فایل ترجمه شده۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه عنوان انگلیسی: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks چکیده فارسی: رویدادهای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM2 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی عنوان انگلیسی: A DFO technique to calibrate queuing models چکیده فارسی: یک …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده :معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM1 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی عنوان انگلیسی: A computer architecture using operand descriptor چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

دانلود مقاله بیس ترجمه شده 2006

  کد محصول:M371 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: ۲۰۰۶ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی عنوان انگلیسی: Distributed Key Management in Dynamic …

مشاهده جزییات