مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه مزایا و استفاده از فناوری بلاکچین برای مدیریت منابع انسانی: یک مرور انتقادی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه Macrothink Institute
 • نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر استرس بر توسعه دهندگان نرم افزار با تعدیل رابطه از طریق هوش هیجانی در یک محیط کاری

مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2021

 • سال نشر: 2021
 • نام ناشر (پایگاه داده): الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلاکچین برای کاهش شکاف مهارت ها و شایستگی ها در نیروی کار

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه  SAGE
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 29000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه فناوری بلاکچین برای پشتیبانی از گزینش و استخدام کارمندان در انقلاب صنعتی ۴.۰

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه چشم انداز جدیدی از سیستم برنامه ریزی تولید فیزیکی مجازی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 کنفرانس 16th IMEKO TC10 Conference
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده22000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در اتحادیه اروپا: تأثیرات هوش مصنوعی بر درک شهروندان از مشروعیت ورودی ، توان عملیاتی و خروجی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه Cambridge University Press
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 39000   تومان

مشاهده جزییات