اطلاعیه

لیست Information Processing and Management

مقاله انگلیسی با ترجمه آنالیز داده های رسانه های اجتماعی برای سیستم تصمیم گیری تجاری به منظور آنالیز رقابت

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  75000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تاثیر هوش تجاری بر بازاریابی با تاکید بر یادگیری مشارکتی: مطالعه موردی بر روی شرکت های بیمه

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات