لیست Technology in Society

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش هوش مصنوعی در تحول کسب و کارها:مطالعه موردی شرکت های داروسازی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده53000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه توسعه مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده41000  تومان

مشاهده جزییات