اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدیریت دانش در دو دانشگاه قبل و حین کرونا در پرو

این مقاله علمی پژوهشی (مقاله کوتاه) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1154

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Technology in Society

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  مدیریت دانش در دو دانشگاه قبل و حین کرونا در پرو

عنوان کامل انگلیسی:

Knowledge management in two universities before and during the COVID-19 effect in Peru

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1154)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ارزیابی مدیریت دانش یک موضوع مهم و پیچیده در دانشگاه های پرو است. سیاست کارآمد در مدیریت دانش یکی از مهمترین عوامل موفقیت می باشد و همچنین باعث پیشرفت آموزش و تحقیقات می شود. به همین ترتیب ، نوآوری منبع اصلی برای رفاه اقتصاد ملی و مزیت رقابتی بین المللی ، به ویژه با محدودیت های COVID-19 است. این مقاله پژوهشی نشان داده است که ارزیابی ظرفیت های مدیریت دانش (KM) در دو دانشگاه خصوصی می تواند برای یک سیاست کارآمد ، به منظور کسب بهترین نتیجه در بلوغ مدیریت دانش مورد استفاده قرار گیرد. پس از بحث در مورد چگونگی ساخت مدل برای KM ، بخش نهایی این مقاله به روش های الحاق این فناوری در جامعه می پردازد. مطالعه موردی در لیما ، در دو دانشگاه با ۲۷۱ استاد و ۵۹۲۸ دانشجو انجام شده است،  از این مدل می توان برای ارزیابی KM در تمام دانشگاه های پرو استفاده کرد. این مطالعه برای ارزیابی ، قبل و حین COVID-19 از “مدل اینتلکتوس ، حوزه های ظرفیت دانش سازمانی مدل مجیا و مدل ارزیابی ظرفیت مدیریت دانش (KMCA) استفاده می کند. یافته های ما عملکرد دانشگاه و چالش های مرتبط با مدیریت دانش را در طول COVID-19 نشان داده است ، سیاست های جدید برای آیین نامه های مجازی و تحول دیجیتال فرآیند آموزشی ، بهره وری هزینه ها را بهبود بخشیده است. با این حال ، این سیستم همچنین دارای اشکالات و ایرادات جدی در زمینه نوآوری ، پژوهشگری ، ارتباط با صنعت و دانشگاه است، سال ۲۰۲۱ نیاز به چشم انداز جدیدی در نوآوری همراه با برنامه های مدیریت دانش در دانشگاه های پرو دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش ، دانشگاه ، COVID-19 ، پرو

۱.مقدمه

  در حال حاضر ، دولت پرو از طریق سازمان علمی و فناوری موسوم به CONCYTEC ، پلتفرم جامعی برای نوآوری و مشارکت های علمی ایجاد کرده است. با این وجود ظرفیت مدیریت دانش در پرو ، برای توسعه دانشگاه ها ، در نظر گرفته نشده است( ملگار. ای و همکاران). [۱]. از سال ۲۰۱۸ ، مقاله های پژوهشی به عنوان یک عامل مهم آموزشی در علوم مهندسی و پزشکی ، بر نوآوری متمرکز شده اند. (گلس.آر و همکاران) [۲]…

۴.جمع بندی

  این مقاله پژوهشی از طریق اندازه گیری سطح “ظرفیت مدیریت دانش” و “بلوغ” ، نقش داده ها در افزایش دانش را نشان داده است. یک مطالعه موردی واقعی در دو دانشگاه پرو  قبل و حین کرونا ، امکان تعیین بلوغ مدیریت دانش و محدودیت های ناشی از COVID-19 را برای سیاست های جدید و پیشرفت ها فراهم می کند….

Abstract

Knowledge management evaluation is an important and complex problem in Peruvian universities. An efficient policy in knowledge management is a critical success factor and will also advance teaching and research. Likewise, innovation is a key resource for the well-being of national economies and international competitive advantage, especially with COVID-19 9 restrictions. This research article has demonstrated that an assessment of knowledge management (KM) capability in two private universities could be used for an efficient policy, in order to obtain the best result in knowledge management maturity. Having discussed how to construct a model for KM, the final section of this paper addresses ways of the incorporation of this technology in the society. The case study has been developed in Lima, associated to two universities with 271 teachers and 5928 students; with this model could be used for KM assessment in all university in Peru. This study uses the “Intellectus Model, Mejia model organizational knowledge capability areas and Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) model for the assessment, before and during COVID-19. Our findings have demonstrated the university performance and challenges associated to knowledge management during COVID-19, the new policy for virtual instructions and digital transformation of the educational process have improved the cost efficiencies. However, this system also has a number of serious drawbacks and challenges in innovation, researching, connections with industry and academy; this 2021 requires a new perspective in innovation with a knowledge management scheme in Peruvian universities.

Keywords: Knowledge management, University, COVID-19, Perú

۱.Introduction

 Currently, the Peruvian government through the science and technology organization called CONCYTEC, has created a complex platform for innovation and scientific contribution. However the knowledge management capacity has not been considered in Perú, for the universities development, Melgar A. et al. [1]. Since 2018, the research papers has focus in innovation as the education key for engineering and biomedical science Glass R et al. [2]…

۴.Conclusions

 This research article has demonstrated the contribution from data to knowledge increment, through the measure levels of “knowledge management capability” and “maturity”. A real case study with two universities of Perú before and during COVID-19, allows to identify the knowledge management maturity and constraints because of COVID-19, for new policies and improvements. An interesting result reveals the level for each KMAs using Intellectus Model (2011), KMCA model and Mejía model according Velsquez R et al. [7]; before and during the COVID-19. Before proceeding to examine KM, it will be necessary to apply a survey, about the “subjective or qualitative statements” about universities knowledge management maturity level.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت

متن انگلیسی در مورد مدیریت آموزشی

متن انگلیسی در مورد مدیریت دانش

متن انگلیسی درباره کرونا

دانلود رایگان مقاله انگلیسی