اطلاعیه

لیست Procedia Economics and Finance

مقاله ترجمه شده استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در برابر حسابداری وجه نقد

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 19000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی تأثیر منابع  CRM بر فرآیندهای CRM : رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  19000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 18500   تومان

مشاهده جزییات