لیست Journal of Retailing and Consumer Services

مقاله انگلیسی با ترجمه رشد پایدار برای مشاغل آزاد در صنعت خرده فروشی بر اساس ارزش ویژه مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری مشتری

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده32000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده اثر میانجی اعتماد درک شده در قصد بازرگان برای استفاده از کیف پول موبایلی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده43000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات