لیست Journal of Retailing and Consumer Services

مقاله انگلیسی با ترجمه توسعه استراتژی های برند درون فروشگاهی و بیان رابطه از طریق تبلیغات فروش

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  29  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده31000  تومان

مشاهده جزییات