لیست Journal of Business Research

دانلود رایگان مقالات مجله Journal of Business Research مجله تحقیقات کسب و کار با ترجمه و بدون ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه هماهنگی مداخلات اشتراک دانش با پیشرفت موفقیت شرکت: نیاز به مدیریت منابع انسانی استراتژیک برای تعادل تنش ها و چالش ها

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 24500 تومان

مشاهده جزییات