اطلاعیه

لیست Journal of Business Research

دانلود رایگان مقالات مجله Journal of Business Research مجله تحقیقات کسب و کار با ترجمه و بدون ترجمه

مقاله ترجمه شده چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 28000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تاثیرات وابسته به آموزش – علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2007

  • سال نشر: 2007 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  10000  تومان

مشاهده جزییات