اطلاعیه

لیست مقالات 2021 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی آیا معیارهای ارزش منصفانه بر کیفیت درآمد مبتنی بر حسابداری تأثیر دارد؟ مرور ادبیات با تمرکز بر حاکمیت شرکتی به عنوان تعدیلگر

مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2021

  • سال نشر: 2021
  • نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر
  • نوع مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF

مشاهده جزییات